Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yerdelen-Damar, S. ,Boz, Y., Aydın, S., “Mediated Effects of Technology Competencies and Experiences on Relations Among Attitudes Towards Technology Use Technology Ownership and Self-Efficacy About Technological Pedagogical Content Knowledge”, Journal of Science Education and Technology 26, 4, 394–405, 2017.

Türkçe

Karataş, F.İ., Aslan-Tutak, F., “Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz Yeterlilikleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, 37, 180–198, 2017.

Türkçe

Ertaş, F. G., Aslan-Tutak, F., “Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmek için Matematik Bilgilerinin(ÖMB) TEDS-M Maddeleri ile Karşılaştırılması”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, 3, 86–102, 2017.

Türkçe

Sayfalar