Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Erduran, S., Kaya, E., Avraamidou, L., “Does Research on Nature of Science and Social Justice Intersect? Exploring Theoretical and Practical Convergence for Science Education”, Yacoubian, H., Hansson, L. (Eds.), Nature of Science for Social Justice, 97 -113, Springer, 2020.

Türkçe

Erduran, S, Kaya, E., Cullinane, A. İmren, O., Kaya, S., “Practical Learning Resources and Teacher Education Strategies for Understanding Nature of Science”, McComas, W. (Ed.), Nature of Science in Science Instruction: Rationales and Strategies, 377 -397, Springer, 2020

Türkçe

Adagideli, F.H., Ader, N.E., “Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler”, Sakız, G. (Ed.), 1. Özdüzenleme Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi Stratejiler ve Öneriler, 128 -152, Nobel, 2020.

Türkçe

Sayfalar