Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Aslan-Tutak, F., Akaygün, S., Seçil, T.,“İşbirlikli FeTeMM (Fen Teknoloji Mühendislik Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi”,Hacettepe University Journal of Education 32, 4, 794–816, 2017.

Türkçe

Akaygün, S., “Görünmeyeni Görselleştirme: Kimya Eğitiminde Hareketli Bilgisayar Görsellerinin Kullanımı”, Ayaz, A., Sözbilir, M. (Eds), Kimya Öğretimi Öğretmen Eğitimcileri Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 617 -647 Pegem Akademi, 2017.

Türkçe

Adadan, E., “Kimya Öğretiminde Yönlendirilmiş Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Uygulamaları”, Ayas, A., Sözbilir M. (Eds), Kimya Öğretimi: Öğretmen Eğitimcileri, Öğretmenler ve Öğretmen Adayları için İyi Uygulama Örnekleri, 2, 153 -182, Pegem Akademi, 2017.

Türkçe

Sayfalar