Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Adadan E, Investigating the influence of pre-service chemistry teachers’ understanding of the particle nature of matter on their conceptual understanding of solution chemistry, Chemistry Education Research and Practice, 15, 2, 219-238, 2014

Türkçe

Adadan E, Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10 Dergisi, 33, 2, 400-425, 2014

Türkçe

Mercan FÇ, Yakmacı-Güzel B, Akarsu F, Exploring Secondary Students’ Arguments in the Context of Socio-scientific Issues, Catherine Bruguière, Andrée Tiberghien, Pierre Clément, Topics and Trends in Current Science Education Contributions from Science Education Research, Springer, 2014.

Türkçe

Sayfalar