Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Özer, F., Doğan, N., “Investigation of the Impact an Innovative Approach on Turkish Middle School Students  Understanding of Scientific İnquiry”, ESERA (European Science Education Research Area) PhD Summer School 2019,  Girit, 2019.

Türkçe

Özer, F., Doğan, N., “5th  6th  7th Graders XX Understandings About Scientific Inquiry an Intertwined PBL  HOS Approach”, ESERA (European Science Education Research Area) Annual International Conference 2019, Bologna, 2019.

Türkçe

McDonald, C., Dagher, Z., Erduran, S., Kaya, E., Cullinane, A., Kelly, R., Çilekrenkli, A., Aksöz, B., Akgün, S., “Emergent Research Using the Family Resemblance Approach to Nature of Science in Science Education”, NARST, 2019.

Türkçe

Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Orça, F., Çelik, S., Akaygün, S., “Türk Toplumunun Bilimsel Okuryazarlık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Pilot Uygulamadan Yansımalar”, XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019.

Türkçe

Karataş, F. Ö., Turan Bektaş, B., Çelik, S., Orçan, F, Akaygün, S., “Bilimsel Okuryazarlığın Bir Alt Boyutu Olarak Sosyobilimsel Konuların Belirlenmesi Delphi Tekniği”, Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, 2019.

Türkçe

Sayfalar