Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Boyacı, H. S., Ader, N, E., “Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi  Karma Yöntem Çalışması”, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, 2019.

Türkçe

Akaygün, S., Adadan, E., “Preservice Chemistry Teachers  İnterpretation of Animations in Variance:  An Example Of Acid Base Equilibrium Reaction”, 2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, 2019.

Türkçe

Sayfalar