Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Toğrol, E., Toğrol, Y.A., “First step in community health education: Is the knowledge, awareness, and attitudes of healthcare professionals adequate for multiple sclerosis?”, London International Conference on Education- LICE 2012, London, 2012.

Türkçe

İmamaoğlu,Y., Toğrol, A., “Birinci sınıf ve son sınıf matematik öğretmenliği öğrencilerinin ispatla ilgili inanç, tutum ve becerilerinin incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi X.UFBMEK 2012 Bildiri Özetleri, Niğde, 2012.

Türkçe

Akçıl, Ö., Toğrol, Y.A., Püskülcü, S., Tanırcan, G., Mercan, F., Baykal, A., “Development and exploring the effectiveness of the revised version of basic disaster awareness training program in a non-formal science learning environment”, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership 2012, Brusells, Belgium, 2012.

Türkçe

Akçıl, Ö., Toğrol, A., Püskülcü, S., Tanırcan, G., Mercan, F., Baykal, A., “Yeniden düzenlenmiş temel afet bilinci eğitimi programının okul dışı bilim öğrenme ortamında etkililiğinin incelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi X.UFBMEK 2012 Bildiri Özetleri, 62, Niğde, 2012.

Türkçe

İmamaoğlu,Y., Toğrol, A ., “Birinci Sınıf ve son sınıf matematik öğretmenliği öğrencilerinin ispat yapma becerileri ve ispatın matematik derslerindeki yeri ve önemi hakkındaki görüşleri”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 26, 2, 2012, 2012.

Türkçe

Sayfalar