Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Yakmacı-Güzel, B., “Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanları”, Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı, 349-363, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2004.

Türkçe

Yakmacı-Güzel, B., “10. Sınıf Türk öğrencilerin aşırı duyarlılıkları hakkında bir karşılaştırma çalışması”, Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı, 63, 1, 401-408, Çocuk Vakfı Yayınları, 2004.

Türkçe

Sayfalar