Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Ardaç, D., Yakmacı-Güzel, B., Muğaloğlu, E.Z., Nazlıçiçek, N., “Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi bölümü uygulama ve deneme okulları fen ve matematik destek projeleri”, Bir İlk Bir Ümit, G. Yıldıran (Derleyen), 103-138, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

Türkçe

Baykal, A., Esmer, E., “Sınıf öğretmenlerinden beklenen yeterlilikler ile sınıf öğretmeni adaylarının kişisel eğilimleri arasındaki uyum”, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, T. Bozkurt., M. Uluğ, Z. Oktuğ, M.S. Özden, (Derleyenler), 120-121, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2009.

Türkçe

Baykal, A., “Yaratıcılık: Eğilimi ve eğitimi”, Öğrenme ve Öğretme Bozuklukları, T. Bozkurt., M. Uluğ, Z. Oktuğ, M.S. Özden, (Derleyenler), 34-57, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.

Türkçe

Sayfalar