Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Baykal, A., “Ders kitaplarından sayısal veriler”, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık, (Derleyenler), Nasıl Eğitiliyoruz? İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 35-69, Türk Tarih Vakfı, 2005

Türkçe

Sayfalar