Yabancı Diller Eğitimi

Akyel, A., “Yabancı bir dil olarak İngilizce eğitimi ve öğretiminde yaşanan sorunlar, çözümler ve gelişmeler”, Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları, 97-103, Özel Okullar Derneği, İstanbul, 2003.

Türkçe

Gürel, A., Köpke, B., Schmid, M., Keijzer, M., Weilemar, L., (Derleyenler), “Attrition in first language competence: The case of Turkish, first language attrition”, Interdisciplinary Perspectives on Methodological Issues, 225-242, Amsterdam: John Benjamins, 2004.

Türkçe

Eraslan, İ.H., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bakan, İ., “Değer zinciri (value chain) yöntemi ile Türk yekstil ve hazırgiyim sektörünün değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 2, 307-332, 2008.

Türkçe

Geçkin, V., Haznedar, B., “The morphology/syntax interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology”, Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar, E. Gavruseva (Hazırlayanlar), 237-270, John Benjamins, Amsterdam, 2008.

Türkçe

Sayfalar