Bildiri

Kaya, Y., Şafak, E., “Yer hareketi parametrelerinin elastik olmayan tepki spektrumu üzerindeki etkilerinin stokastik olarak incelenmesi”, 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, I, 289-304, Maya Basın Yayın, İstanbul, 2007.

Türkçe

Kavaklıoğlu, C., Kaynak, O., “A type-2 fuzzy planner with semi qualitative world model for ROBOCUP domain”, Proceedings of the 3rd Annual IEEE Conference on Automation Science and Engineering, 795-799, Scottsdale, AZ, USA, 2007.

Türkçe

Kalafat, D., “Doğa Marmara’yı depremlerle sınayacak mı?, Tekirdağ ve çevresinin depremlerine toplu bir bakış”, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi TSYB ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Panel Kitapçığı, 58-68, Tekirdağ, 2007.

Türkçe

Sayfalar