Kitap Bölümü

Uyguner-Demirel, C.S., Lale, E., Birben, N.C., Bekbolet, M., “Solar Light-Initiated Photoinactivation of E. coli: Influence of Natural Organic Matter”, 249-251, Naddeo, V., Balakrishnan, M., Choo, K-H. (eds.), Frontiers in Water-Energy-Nexus-Nature-Based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability, Advances in Science, Technology & Innovation, Springer, 2020.

Türkçe

Akdoğan, Z., Güven, B., Yazgan Tavşanoğlu, Ü.N., Çırak, T. “Mikroplastikler”, Tavşanoğlu, Ü.N., Başaran Kankılıç, G., Erdoğan, Ş. (Ed.), Tatlısu Ekosistemlerinde Arazi ve Laboratuver Yöntemleri, 427-447, Ankara: Nobel Yayınevi, 2020.

Türkçe

Karademir, Ç., Bilge, Ü., Aras, N., Akkuş, G., B., Öznergiz, G., Doğan, O., “Solution of a Real-Life Vehicle Routing Problem with Meal Breaks and Shifts”, in Derbel, H., Jarboui, B., Siarry, P., (Eds.), Green Transportation and New Advances in Vehicle Routing Problems, 131-157, Springer Nature Switzerland AG, Aralık 2020.

Türkçe

Sayfalar