Kitap

Büyükkarcı Yılmaz, F., (Derleyen/Derleyenler), Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Sempozyum: Prof, Dr, Günay Kut Onuruna Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye, Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge Mass., 2017.

Türkçe

Sayfalar