Konferans Bildirisi

Vanlı, O., Sabuncu, A., Uca Avcı, Z.D., “Regional Classification of Winter Wheat Using Remote Sensing Data in Southeastern Turkey" 2019 8th International Conference on Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), İstanbul, 2019.

Türkçe

Uçkan, E., Demircioğlu-Tümsa, M.B., Kaya, E.S., Akbaş, B., Çakır, F., “The Seismic Resilience of the Kocaeli Metropolitan Water System”, ICONHIC 2019, 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure, Girit, 2019.

Türkçe

Tetik, T., Tanırcan, G., “Ampirik Fourier Genlik Modeli’nin Türkiye’deki Son Depremler ile Uyumu Üzerine Örnek Bir Çalışma”, 5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5. ICEES), Ankara, 2019.

Türkçe

Tetik, T., Malcıoğlu, F.S., “Tarihi Yarımada’nın (İstanbul) Yerel Zemin Davranışı”, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli (IESKO), Bildiriler Kitabı, F. Sertçelik (Baş Editör), 180, Kocaeli: KÜV Yayınları, Kocaeli, 2019.

Türkçe

Sayfalar