Makale

Gambetti, Z., “Decolonizing Diyarbakır: Culture, Identity and the Struggle to Appropriate Urban Space”, Comparing Cities: The Middle East and South Asia, Karachi K. Asdar Ali, M. Rieker (Derleyenler), 95-127, Oxford University Press, 2008.

Türkçe

Ertaş, G., Gülçür, H.Ö., Tunacı, M., “Improved Lession Detection in MR Mammography: Three Dimensional Segmentation Moving Voxel Sampling and Normalized Maximum Intensity-Time Ratio”, Academic Radiology, 14, 2, 151-161, 2008.

Türkçe

Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal Olmayan Deprem Risklerinin Azaltılması, Mitigation of Non-Structural Earthquake Risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar (Derleyenler), 157-174. JICA, 2008.

Türkçe

Sayfalar