Yaylı, D., Bayyurt, Y. (Derleyenler) Yabancılara Türkçe Öğretimi: Politika, Yöntem ve Beceriler, Anı Yayıncılık, Ankara, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: