Yenal, Z., Keyder, Ç., “Kalkınmacılık sonrası dönemde Türkiye’de kırsal dönüşüm eğilimleri ve sosyal politikalar”, Rural Transformation Trends and Social Policies in the Post-Developmentalist Era]. Erinç Yeldan, Fikret Senses, Haşim Köse (eds.), Oktar Turel ve Korkut Boratav’a Armagan, İletişim Yayınları, Ankara, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: