Yeni 2-İmino-Tiyazolidin-4-on ve Oksazolidindion Türevlerinin Asimetrik Sentezi, Antimikrobiyal ve Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitör Aktivitelerinin Tayini

Kodu: 
114Z172
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı