Yeni Mikroalg Bazlı Hidrojel Kompozitlerinin Sentez, Karakterizasyon ve Sulardan Ağır Metal Uzaklaştırmada Kullanımları

Kodu: 
7001P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı