Yerdelen Damar, S., Korur, F., Sağlam, H., “ Matematik ve Fen Derslerine Katılım Ölçeğinin Fizik Dersi Bağlamında Türkçeye Uyarlanması” Turkish Journal of Educational Studies, 7,.2, 1–15, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: