Yılmaz, H., “Avrupalıların Türkiye’nin gündelik hayatı hakkındaki anlatıları: Türkiye’de yasayan Avrupalılarla yapılan görüsmeler”, Avrupa Haritasinda Türkiye, H. Yılmaz (Derleyen), 20-39, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Türü: