Yılmaz, H., “European narratives on everyday Turkey: Interviews with europeans living in Turkey”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 23-32, Istanbul: Bogaziçi University Press, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Türü: