Yılmaz, H., “Indicators of euroskepticism in the Turkish public opinion by the end of 2003: Basic findings of a survey”, Placing Turkey on the Map of Europe, H. Yılmaz (Derleyen), 182-185, İstanbul: Bogaziçi University Press, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Türü: