Yılmaz, O., Özener, H., Sabuncu, A., Batur, M., "Yersel Lazer Tarama Teknolojisinin Mimari Dokumantasyonda Kullanımı: Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Örneği", 2. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, 13-15 Ekim, Eskişehir, Türkiye, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: