Yılmaz, Z., Konca, A.Ö., Ergintav, S., Reilinger, R., “Interseismic Locking of the Main Marmara Fault in Northwestern Turkey ", EGU 2019 Vienna- Austria, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: