Yolcu, A., Tanırcan, G., Tüzün, C., “Türkiyede Deprem Yalıtım Sistemlerinin Tasarımında Doğrusal Olmayan Tepki Spektrumlarına Dayalı Bir Yöntem”, 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: