Yüksek Verimli Gliserol-Hidrojen Dönüşümü için Katalitik Mikrokanal Reaktör Stratejilerinin İncelenmesi

Kodu: 
113M962
Yürütücüsü: 
Fon: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı