Yüncü, A., "Cross Section Measurement of e(+) e(-) -> eta ' J/psi from root S=4.178 to 4.600 GeV", Physical Review D, 101, 1, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: