Yusuf, B., Gök, A., Gündoğdu, B., Köse, O.D., Saraçlar, M., “Temporally-Aware Acoustic Unit Discovery for Zerospeech 2019 Challenge”, Proc. Interspeech 2019, 1098-1102, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayın Türü: