Zeren, B.A., Kocasoy, G., Kılıç, M., “İstanbul ilinde üretilen tıbbi atıkların bertarafı için alternatif yöntemler”, III. Ulusal Katı Atık Kongresi Bildiriler Kitabı, 243-250, Dokuz Eylül Universitesi, İzmir, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: