Zülfikar, C., Çağnan, Z., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Erdik, M., "Shakemap based earthquake loss estimation", Proceedings of the European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: