Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

Uygulama ve Araştırma Merkezleri, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulurlar. Uygulama Araştırma Merkezleri salt araştırma yapmak veya salt uygulama yapmak amacıyla kurulabilirler. Merkezler, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlarlar.

acordeon
1