Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

Uygulama ve Araştırma Merkezleri, üniversitenin mevcut yapısı içerisinde yapılamayacak faaliyetlerde bulunmak üzere kurulurlar. Uygulama Araştırma Merkezleri salt araştırma yapmak veya salt uygulama yapmak amacıyla kurulabilirler. Merkezler, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra faaliyetlerine başlarlar.

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

SKH 1- Yoksulluğa Son

SKH 2- Açlığa Son

SKH 3- Sağlıklı Bireyler

SKH 4- Nitelikli Eğitim

SKH 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

SKH 6- Temiz Su, Hijyen ve Halk Sağlığı

SKH 7- Erişilebilir ve Temiz Enerji

SKH 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

SKH 9- Sanayi, İnovasyon ve Altyapı

SKH 10- Eşitsizliklerin Azaltılması

SKH 11- Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları

SKH 12- Sorumlu Tüketim ve Üretim

SKH 13- İklim Eylemi

SKH 14- Sudaki Yaşam

SKH 15- Karasal Yaşam

SKH 16- Barış ve Adalet

SKH 17- Hedefler İçin Ortaklıklar

acordeon
1