Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

acordeon
1
Biyomalzeme Araştırma Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/biomaterials-research-laboratory

Çalışma Alanı: Doku mühendisliğine yönelik olarak biyomalzemelerin sentezlenmesi, hazırlanması, kimyasal modifikasyonlara tabi tutulması ve karakterizasyonları yapılmaktadır. Üstün özelliklere sahip doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden kimyasal, mekanik ve topografik özelliklere sahip biyomalzemelerin hazırlanması çalışmaların odağını oluşturmaktadır. Başlıca kemik, kıkırdak, kalp kası ve kornea doku mühendisliğine yönelik çalışmalar yanında doğal yapıların antibakteriyel özellikleri taklit edilerek implant performanslarının artırılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktaır.

 

acordeon
1
Biyomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/biomaterials-production-and-characterisation-lab...

Çalışma Alanı: Biyomalzemeler; vücut içerisinde veya dışında vucüdun belirli bir fonksiyonunu yerine getirmesini sağlamak için kullanılan protezler, implantlar ve yapay organların yapımında, mekanik, seramik, polimerik ve kompozit malzemelerle yapılan çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Hücre Kültürü Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Çeşitli immortalize hücre, mezenkimal kök hücre ve indüklenmiş pluripotent kök hücre hatları rutin olarak sürdürülüp çoğaltılmaktadır. Bu hatlar esas olarak biyomalzeme araştırma laboratuvarında hazırlanan doğal yapılardan esinlenmiş veya bunları taklit eden biyomalzemelerin in vitro performanslarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra ilaç toksisite tahlilleri yapılmakta ayrıca elektromanyetik alanların hücrelerle etkileşimleri araştırılmaktadır.

acordeon
1
Biyofotonik Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/biophotonics-laboratory

Çalışma Alanı: Lazer doku etkileşimi, cerrahi lazer sistem tasarımı, fotobiyomodülasyon, lazerle doku kaynağı, fotodinamik kanser terapisi, antimikrobiyal fotodinamik terapi, lazerle diş braketlerinin çıkarılması, lazerle diş kanalları sterilizasyonu üstüne çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Doku Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Laboratuvarda deneylerde kullanılan örnek dokular homojen bir şekilde deneylere ve incelemeye hazırlanır. Dokuların kesimi, parafine gömülmesi, parafin bloklarının dilimlenmesi boyanması ve mikroskop altında histolojik incelemeleri yapılır. Bunun yanında örneklere materyal test cihazında çekme, basma ve cycling testler uygulanmaktadır. Ayrıca bakteri inokülasyonu, koloni oluşturma, büyütme ve koloni sayma işlemleri, besiyeri hazırlama, ve plakaların hazırlanması gibi genel mikrobiyolojik çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Biyomedikal Robot Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/robotics-laboratory

Çalışma Alanı: Biyolojik sistemlerden esinlenen robotlar geliştirilmesine ve biyomekanik analiz-sentez amaçlı benzetim sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

acordeon
1
Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/computational-imaging-laboratory

Çalışma Alanı: Manyetik rezonans görüntüleme teknikleri (MR spektroskopik görüntüleme (MRSG), atardamar fırıl etiketleme (ASL), difüzyon tensör görüntüleme (DTG), v.b.) kullanılarak hastalıkların biyokimyasını daha iyi anlamak, klinikte kullanılan rutin MRSG tekniklerini hızlandırmak, daha hassas ve doğru veri alımı ve işleme yapabilmek için kantitatif moleküler MR görüntüleme teknikleri geliştirmek, ASL verileri kullanılarak kan akışı haritası oluşturmak için modelleme yapmak ve analiz yöntemleri geliştirmek, alınan verilerin kalitesini derin öğrenme yöntemleri kullanarak iyileştirmek (super resolution), kullanıcı dostu veri analizi ara yüzü geliştirmek, makine öğrenme yöntemleri ile hastalıkları sınıflandırmak ve beyin kimyasını ve anomalileri taklit eden fantomlar geliştirmek için çalışmalar yapılmaktır.

 

acordeon
1
Biyomekanik Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/biomechanics-laboratory

Çalışma Alanı: Kas-iskelet sistemi biyomekaniği, iskelet kası mekaniği. Hayvan deneyleri, histoloji ve matematiksel modelleme (örneğin sonlu elemanlar kas modeli) ile kas ve bağdoku biyomekaniği için temel bilimsel kuramlar ve yenilikçi bakış açıları geliştirilmektedir. İnsanda intraoperatif deneyler, yüksek çözünürlüklü EMG, ultrason görüntüleme, ultrason clastografi, ileri manyetik rezonans görüntüleme analizleri ve difüzyon tensör görüntüleme yöntemleri ile in vivo  çalışmalar yapılmaktadır. Kas iskelet sistemi patolojileri (örneğin spastisite) ve tedavileri (örneğin Botoks enjeksiyonları) ile fizyoterapi uygulamalarının (örneğin Kinezyo Bant) bilinmeyen etiyolojilerinin/etki mekanizmalarının anlaşılması ve yenilikçi tanı, takip, tedavi yöntemleri ve ilaç geliştirilmesi için biyolojik sistemlerde yapısal ve fonksiyonel tıbbi sorunların çözümü için makine mühendisliği prensiplerinin uygulanması ile yürütülen çalışmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Dokunma Duyusu Araştırma Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/tactile-research-laboratory

Çalışma Alanı: Çevresel ve merkezi somatosensoryel sistemi ve kognitif süreçleri incelemektedir. Özellikle dokunma duyusunun anatomisi, fizyolojisi, psikofiziği ve modellenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Hücresel Görüntüleme ve Elektrofizyoloji Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/cellular-imaging-electrophysiology-laboratory

Çalışma Alanı: Deney hayvanı beyinlerinden alınan kesitlerinde bulunan sinir hücre aktivitelerinin elektrofizyolojik ve görüntüleme yöntemleriyle çalışılmaktadır. Özellikle, hipokampal kesitlerinde eksitasyon oluşturan nörokimyasalların hücre dejenerasyon mekanizmalarına etkisi ve kontrolü sorgulanmaktadır. Ayrıca, sinir hücre sitoplazmasının görüntülenmesi ile yaşamsal önemi olan iyonlardan kalsiyumu hareketi ve hücre içi sinyal yolağı araştırılmaktadır.

 

acordeon
1
Nörosinyal Analiz Laboratuvarı

http://neurosignal.boun.edu.tr

Çalışma Alanı: Beyin Elektriksel Etkinliği (EEG) ve işlevsel Beyin görüntüleme teknikleriyle elde edilen verileri işleyerek işlevsel beyin görüntüleri elde edilmektedir. İstatistik ve sinyal işleme yöntemleriyle bilişsel süreçleri anlamak ve çeşitli nörolojik bozuklarda tanı ve tedavi uygulamak için nöro-görüntüleme algoritmaları geliştirilmektedir.

acordeon
1
Tıbbi Cihaz Test ve Kalibrasyon Ölçüm Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/medical-device-testing

Çalışma Alanı: Hastane biyomedikal cihaz envanterinin incelenerek cihazlar önemlerine ve taşıdıkları risklere göre sınıflandırılmakta ve kalibrasyon test ölçümleri için öncelikleri tespit edilmekte; tıbbi cihazların, (JCI) standartlarına uygun şekilde performans testleri, güvenlik ve kalibrasyon ölçümleri yapılmaktadır. Acil, ameliyathane ve yoğun bakım servislerinde elektrik ve medikal gaz tesisatı ölçümleri; ameliyathanelerde partikül sayım ölçümleri yapılarak hava kalitesinin uluslararası hastane standartlarına uygunluğu tespit edilmektedir.

 

acordeon
1
Tıbbi Görüntüleme Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/medical-imaging-laboratory

Çalışma Alanı: Manyetik resonans görüntüleme (cihazlarının sekans programlaması dahil olmak üzere), görüntü destekli tıbbi girişimler (gerekli kateter ve vücut içi cihazların geliştirilmesi, girişimsel radyoloji sistem tasarımları), kardiyak ve girişimsel MR imge işleme teknikleri, nörogörüntüleme teknikleri, X-ışınlı görüntüleme cihazlarının geliştirilmesi (farklı enerjili X-ışını kullanımı, çizgisel X-ışını tarayıcılar, NDT cihazları), imge çakıştırma ve füzyon algoritmaları üstüne çalışmalar yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Biyotasarım Laboratuvarı

https://bme.boun.edu.tr/biodesign-laboratory

Çalışma Alanı: Tıbbi cihaz ve implant tasarımı, görüntüleme eşliğinde yapılan girişimler, biyomalzeme ve biyoMEMs alanlarında araştırmalar yapılmaktadır.