Mühendislik Fakültesi Araştırma Laboratuvarları

no_acordeon
1
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
AILAB (Yapay Zeka Laboratuvarı)

http://ailab.cmpe.boun.edu.tr

Çalışma Alanları:

 • Robot takımları,
 • Sosyal robotlar,
 • İşbirlikçi robotlar
 • Çok etmenli sistemler,
 • Doğal dil işleme,
 • Otomatik bilgi elde etme,
 • Akıllı Web uygulamaları,
 • Nitel uslamlama ve
 • Kuantum hesaplama.
acordeon
2
CASLAB (Bilgisayar Sistemleri ve Mimarileri İleri Araştırma Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/caslab

Çalışma Alanları: Masaüstü bilgisayardan belli bir ağ üzerinde ortak çalışan dağınık sistemlere ve gömülü sistemlere, vücut-içi mikrobilgisayarlardan süper-bilgisayarlara kadar uzanan bu geniş yelpazede hem yazılım hem de donanım olarak araştırma ve geliştirme yapılmaktadır.

 • Tasarım Otomasyonu ve Doğrulama
 • Gömülü sistemler
 • Yüksek Performanslı Bilgi İşlem Mimarileri
 • Performans değerlendirmesi
 • Paralel Sistemler
 • Gerçek Zamanlı Sistemler
 • Yeniden Yapılandırılabilen Sistemler
 • Çok Çekirdekli ve Çok İşlemcili Sistemler
 • Yonga Üstü İletişim Ağı (NoC)
acordeon
2
MEDIALAB (Çokluortam Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/medialab

Çalışma Alanları:Sanal gerçeklik sistemleri, 3B grafik ve görselleştirme, el işaretleri ile bilgisayar uygulaması yönetme – STARS, gerçek zamanlı yüz animasyonu – Xface, sağlık sektörü için el hareketleriyle insan bilgisayar etkileşimi, fotoğraf ve videodan otomatik üç boyutlu modelleme, işaret dili videolarından ayrık işaret çıkarımı, iki boyutlu yüz tanıma, iki boyutlu yüzlerde otomatik nirengi noktası takip etme ve yüz ifadesi tanıma, üç boyutlu yüzlerde ifade tanıma, 2 ve 3 boyutta insan hareketi takibi, 3 boyutlu insan canlandırma.

 • Model tanıma ve makine öğrenmesi
 • İnsan davranışını anlama
 • Biyometri – 3 boyutlu yüz tanıma, çoklu biyometri füzyonu
 • Doğal ve yapay görme, seçici dikkat
 • Dijital beşeri bilimler
 • Ortam zekası, sensör ağları
 • Gözetimsiz öğrenme ve özellik çıkarma
 • Sinir Ağları (NN) teorisi ve uygulamaları
 • Esnek hesaplama (Bulanık teori)
 • Çoklu ortam ve konuşma işleme uygulamaları
 • Konuşma tanıma ve konuşmacı tanımlama
 • Çoklu ortam konuşma kodlaması
 • Tıbbi veri analizi ve karar uygulamaları
 • Parmak izi tanıma
acordeon
2
NETLAB (Bilgisayar Ağları Laboratuvarı)

www.netlab.boun.edu.tr

Çalışma Alanları:

 • Telsiz ve mobil ağlar, sensör ağları
 • Bilgisayar ağı ve sistemlerinde güvenlik
 • Giyilebilir bilgisayarlar
 • Öbek ve bulut bilgisayar sistemleri
 • Akıllı evler, şehirler
 • Sağlık alanında bilgi ve teleiletişim
 • Nano-ağlar, nano bilgisayarlar
acordeon
2
PILAB (Algısal Zeka Laboratuvarı)

www2.cmpe.boun.edu.tr/pilab/doku.php

Çalışma Alanları: İnsan-bilgisayar etkileşimi ve yapay öğrenme konularında, ileri teknolojilerin üretilmesi.

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • Yüz bulma / tanıma
 • El hareketleri tanıma
 • 3 boyutlu modelleme
 • Sözden yazıya / yazıdan söze dönüşüm
 • Biyometrik uygulamaları
 • Yapay Öğrenme
 • Veri Madenciliği
 • Borsa Verilerinin Analizi
acordeon
2
SATLAB (Uydu Ağları Laboratuvarı)

satlab.cmpe.boun.edu.tr

Çalışma Alanları: Telekomunikasyon, yeni nesil uydu ağları mimarisi, uydu ve karasal haberleşme ağları entegrasyonu, kodlama, çoklu erişim, multimedya, güvenlik.

acordeon
2
SOSLAB (Kompleks Sistemler Laboratuvarı)

www.cmpe.boun.edu.tr/research/labs/soslab

Çalışma Alanları: Karmaşık sistemler, karmaşık ağlar, sosyal ağlar, kendiliğinden oluşum, kendiliğinden organize olma, senkronizasyon.

 • Mikroblog Sistemleri
 • Sosyal ağ analizi
 • Göç
 • Bilgi yayılımı
 • Büyük veri problemleri
acordeon
2
TABILAB (Metin Analizi ve Biyoinformatik Laboratuvarı)

tabilab.cmpe.boun.edu.tr

no_acordeon
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Beta:Elektronik Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı

Çalışma Alanları: BETA Laboratuvarının araştırma konuları arasında analog ve sayısal devreler için tasarım otomasyon sistemleri, güç farkındalıklı tasarım metodolojileri, analog-sayısal çevirici devreleri, sigma-delta analog-sayısal çeviriciler, konuşma işleme devreleri, gömülü sistemler ve karışık işaretli endüstri amaçlı tasarımlar yer almaktadır.

acordeon
2
Mnl: Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mikro Nano Ölçüm ve Belirleme Laboratuvarı (MNL) nano-mekanik sistemlerin (NEMS), mikro-elektromekanik sistemlerin (MEMS), mikro-optomekanik sistemlerin (MOEMS), tıbbi mikro araçların yanı sıra analog ve radyo frekansı (RF) mikro elektronik devrelerin tasarım ve deneysel karakterizasyonu üzerine uzmanlaşmıştır. Laboratuvarın tasarım açısından olanakları sonlu eleman temelli fiziksel benzetim, eş-değer sistem modelleme, tümleşik devre tasarımı ve toplu öğeli elamanlar ile mekanik modelleme olarak özetlenebilir. MNL, deneysel karakterizasyon açısından ise titreşim genliği ölçümleri, mikro sistemlerin dinamik karakterizasyonu, yüksek frekans dağıtılmış parametre modelleme, fiber-optik transmisyon sistemleri üzerine odaklanmaktadır.

acordeon
2
Mekatronik Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mekatronik, makina mühendisliği ile elektroniğin ve akıllı bilgisayar kontrolünün etkileşen bir şekilde birleştirilmesi ile tasarım yapılmasını, ürün veya süreç üretimini kapsamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi UNESCO mekatronik makamı, akıllı sistemler ve mekatronik alanlarında yeni yöntemler geliştirmeye odaklıdır. Araştırmalar, robot bilimi ve lineer olmayan sistemler üzerine kuramsal ve pratik uygulamaların birleşimini içerir. Mekatronik laboratuvarının pratik uygulamaları arasında robotik manipülatörler (2 DOF SCARA, 5DOF CRS/Quanser ve ters sarkaç), elektromekanik sistemler (Kilitlenmeyen Fren Sistemi) ve esnek üretim sistemleri (MPS 500) bulunmaktadır.

acordeon
2
DS LAB : Dinamik Sistemler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: DS Laboratuvarı dinamik sistemleri modellemek, benzetimlemek, analiz etmek, incelemek ve dinamik sistemler için kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu dinamik sistemler mekanik sistemlerden biyolojik sistemlere, bilişsel sistemlerden ekonomik sistemlere kadar uzanmaktadır. Disiplinler arası yapısından dolayı DS laboratuvarı deşiğik bölümler ve farklı disiplinlerdeki enstitüler ile birlikte çalışmaktadır.

acordeon
2
ASL: Akıllı Sistemler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Akıllı sistemler, çevrelerinden çeşitli algısal geri beslemeler alan ve bunun sonucu çevresi ile özerk bir şekilde etkileşen bileşenlerden oluşur. Amacımız gürbüz ve önceden kestirilebilir akıllı sistemler yaratmaktır. Geliştirilen sistemler dikkatli robotlardan, protein katlanması hareketini öykünleyen robot takımlarına kadar geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Öncelikli ilgi alanlarımız dinamik sistemler, geri besleme tabanlı kontrol ve çoklu birim koordinasyonudur.

acordeon
2
ŞGKS: Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri

Çalışma Alanları: ŞGKS (Şebekelenmiş & Gömülü Kontrol Sistemleri) Laboratuvarı öncelikli olarak matematiksel sistem teorisi, şebekelenmiş kontrol sistemleri, kablosuz öz kaynak ayırma ve otomotive kontrol gibi disiplinler arası konular üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Uygulama alanları arasında robotbilim, iletişim ağları, algılayıcı /eyleyici ağlar ve otomotive bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvar içerisinde RoboCup Küçük-Boyut liginde şampiyonluk için mücadele edecek olan robot takımını geliştirmek için sınama ortamı kurulmuştur.

acordeon
2
WCL: Kablosuz İletişim Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Boğaziçi Üniversitesi Telsiz İletişim Laboratuvarı (WCL) 2005 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK’tan alınan desteklerle kurulmuştur. WCL halen bu iki kuruluş ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. WCL bünyesinde üç tam zamanlı öğretim üyesi, üç doktora ve üç yüksek lisans öğrencisi yüksek hızlı telsiz/gezgin/uydu iletişimi üzerine araştırmalar yürütmektedir. WCL aynı zamanda VLSI Tasarım Laboratuvarı (BETA), Bilgisayar Ağı Araştırma Laboratuvarı (NETLAB) ve Uydu İletişimi Araştırma Laboratuvarı (SATLAB) ile işbirliği içinde olup, ortak projelerde yer almaktadır.

acordeon
2
BUSIM / SPG: Konuşma İşleme Grubu

Çalışma Alanları: Boğaziçi Üniversitesi konuşma grubu, 1998 yılında Dr. Arslan’ın Entropic Research’ten (daha sonra Microsoft bünyesine katılmıştır) bölüme katılmasıyla kuruldu. 2005 yılında Dr. Murat Saraçlar, AT&T Labs Research’ten gruba katıldı. Şu anda 6 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi, konuşma işleme araştırmalarında aktif olarak görev almaktadır. Ana başlıklar arasında geniş sözlük hazneli sürekli konuşma tanıma, ses çevrimi, 3D ses-görüntü sentezi, ses sentezi, ses terapisi ve konuşmacı tanımlama sayılabilir. Şimdiye dek 2 doktora tezi ve 17 yüksek lisans tezi grup üyeleri tarafından tamamlanmıştır. Bölümümüzde konuşma araştırmalarıyla ilgili dersler şunlardır:

Konuşma işleme, Psikoakustik, Otomatik Konuşma Tanıma, Gelişmiş Konuşma İşleme, İstatistiksel Doğal Dil İşleme Grup, SIMILAR ve BIOSECURE olmak üzere iki Avrupa Birliği Mükemmellik Ağı projesine dahil olmuştur. Bu projelerin ortaklarıyla yapılan işbirliğinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü, İstanbul Cerrahi Hastanesi ve Anadolu Üniversitesi Konuşma Terapi Merkezi ile de aktif işbirliği yürütülmektedir. Grubun yan konuşma araştırma şirketi, SESTEK (www.sestek.com.tr) , konuşma işleme, konuşma sentezleme ve ses çevrim teknolojisi üzerine ürünlere sahiptir

acordeon
2
BUSIM:Sinyal ve İmge İşleme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Boğaziçi Üniversitesi Sinyal ve İmge İşleme (BUSIM) laboratuvarı, en üretken çok-disiplinli araştırma ortamlarından biridir. Araştırma alanı kapsamında imge işleme, sinyal işleme, video, kodlama, bilgisayarlı görü; iletişim, güvenlik ve biyometri için sinyal işleme kuramları ve uygulamaları bulunmaktadır. Kurulduğu 1993 yılından itibaren yirmiden fazla doktora ve yüze yakın yüksek lisans mezunu veren BUSIM, pek çok konuk araştırmacı ile kalabalık ulusal ve uluslararası projelere ev sahipliği yapmıştır

acordeon
2
BUSIM / VAVLAB: Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu

Çalışma Alanları: VAVlab (Hacimsel Analiz ve Görselleştirme Grubu), hacimsel skalar alanlardan vektör/tensör alanlarına ve videoya uzanan bir alanda 3B veri analizi ve görselleştirme üzerine araştırmalar yürütmektedir. Uygulama alanları multimedyadan tıbba uzanır ve tıbbi karar destek sistemleri, tıpta sanal gerçeklik, video iyileştirme, stereo video gibi konuları içerir. VAVlab projeleri, Türkiye ve yurt dışından akademik ortaklarla beraber yürütülmektedir.

acordeon
2
LAL: Akciğer Akustik Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Akciğer Akustiği Laboratuvarı (Lung Acoustics Laboratory, LAL), birçok farklı disiplinden araştırıcının bir araya gelip çalıştığı bir ortamdır. LAL’de yürütülen araştırmalar, nihai hedef olan “akıllı stetoskop”a yönelik olarak solunum sesi elde etme ve tanı koyma için donanım geliştirilmesi ve elde edilen seslerin işlenmesi için yordamlar geliştirilmesi olarak özetlenebilir. LAL’de yürütülmekte olan çalışmalar arasında solunum seslerinin sayısal işaret işleme donanımı ile gerçek zamanda işlenmesi, solunum seslerinin çoklu çözünürlüklü analizi, solunum seslerinin çok kanallı elde edilmesi için sistem geliştirme, hava akışı-solunum sesi arasındaki ilişkinin modellenmesi, akciğerler içindeki ses iletim mekanizmasının modellenmesi ve hastalıklara özgü ek seslerin kaynak yer tespiti vardır.

acordeon
2
BUMEMS: Mikro Elektro Mekanik Sistemler Laboratuvarı

Çalışma Alanları: BUMEMS mikro elektromekanik sistemler, polimer ince film mikro-üretimi, polimer elektronik, polimer ışık yayan diyotlar (LED), mikro-akışkanlar, tümleşik kablosuz algılayıcılar ve hareketlendiriciler ve nano/mikro şekillendirme için elektrokimyasal aşındırma konularında hızlı prototiplendirme yapan bir üretim laboratuvarıdır.

acordeon
2
BIOAFM/ MicroSystems Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Özellikle biyomedikal uygulamalara yönelik mikro/nanosistemlerin geliştirilmesi, atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları, tek-molekül ve tek-hücre ölçümleri, biyosensör geliştirilmesi. Laboratuvar faaliyetleri hem yeni-nesil sensör ve ölçüm teknolojilerinin geliştirilmesi, hem de mevcut teknolojilerin uygulamaları alanlarında devam etmektedir.

acordeon
2
POWCOL/Fotonik ve Optik Telsiz Haberleşme Laboratuvarı Photonics and Optical Wireless Communications Laboratory

Araştırma ilgi alanları: Atmosfer türbülansı, Verici/Alıcı Tasarımı, açıklık ortalaması, ve serbest uzay haberleşme hatları için imge algılama, Optik sistemler aracılığıyla 3B yüzey topografyası, optik dokunma sensörleri tasarımı, optik sıcaklık sensörleri ve antenleri, görünür ışık iletişimi.   

acordeon
2
MIRACL /Mikrodalga Radar ve Haberleşme Laboratuvarı

Mikrodalga Radar ve Haberleşme Laboratuvarı’ın da yüksek frekans temel haberleşme ve radar yapıtaşı devre sistemleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. DC’den 40 GHz mertebesine kadar tasarım ve ölçüm kabiliyeti vardır. Mevcut araştırma konuları enkaz altında canlı varlığını tespit, kısa mesafe temazsız kalp ve nefes alışı takip radarı ve yer tabanlı yapay açıklıklı radardır.

no_acordeon
1
Endüstri Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Ergonomi Laboratuvarı

http://www.ie.boun.edu.tr/labs/ergonomics/ErgoLab.html

Çalışma Alanları: İnsan performans kapasite ve sınırlarını araştırmak; verimli, güvenli ve konforlu insan-iş ve insan-teknoloji sistemlerinin tasarımı için veritabanları oluşturmak; ergonomi (insan faktörleri), işçi sağlığı ve iş güvenliği ve iş etüdü konularında çalışmalar yapmak ve ihtiyaç olduğunda, endüstrinin bahsedilen alanlardaki problemlerinin çözümüne yardımcı olmaktır.

acordeon
2
Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı

http://www.bufaim.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: “Endüstri 4.0”  paradigmasının çeşitli boyutlarını oluşturan robotik, yapay görme, 3–boyutlu baskı, ağ haberleşmesi gibi teknolojiler ile benzetim, sanal ve gerçek dünyaların entegrasyonu, dağıtık denetim, gerçek zamanlı karar alma yordamları, modern imalat planlama ve kontrol teknikleri gibi yaklaşımların birlikte kullanılmasıyla, hızlı değişimlere ve müşteriye göre üretim yapan “akıllı” ve “esnek”  fabrika ortamlarının oluşturulması.

acordeon
2
Sosyo-Ekonomik Sistem Dinamiği Araştırma Grubu Laboratuvarı

http://www.ie.boun.edu.tr/labs/sesdyn/

Çalışma Alanları: sosyo-ekonomik sorunların 'dinamik sistem'  yaklaşımıyla modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesi. Ulusal ve evrensel düzeyde sistemik nitelikli sosyo-ekonomik sorunların (sosyal, endüstriyel, ekonomik, yönetsel, tıbbi, çevrebilimsel, ekolojik), bilgisayar benzetimi kullanılarak  modellenip, uzun vadeli kalıcı çözüm politikalarının araştırılması.

acordeon
2
Üretim Yönetimi Sistemleri Laboratuvarı

http://mms.ie.boun.edu.tr/

Çalışma Alanları: ERP yazılımlarını Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin kullanımına sunmak, üretim yönetimi sistemleri ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri, e-işletme ve özellikle akıllı aracılar ve elektronik pazarlar ile ilgili çalışmalar yapmak.

acordeon
2
Enerji Sistemleri Modelleme Laboratuvarı

http://hacivat.ie.boun.edu.tr/esml

Çalışma Alanları: Enerji-ekonomi-çevre ilişkilerinin modellenmesi, enerji ve çevre ve politikalarının analizi, elektrik talep tahminleri, akaryakıt ve doğalgaz talep tahminleri, seragazı emisyon projeksiyonları, bölgesel doğalgaz stratejilerinin modellenmesi, enerji verimlilik analizi 

no_acordeon
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Kıyı ve liman mühendisliği, saha ölçümleri, dalga, akıntı ve sediment taşınımı, kumsal beslemesi, gemi kazaları ve deniz kirliliği.

acordeon
2
Malzeme Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mühendislik malzemeleri, ölçüm sistemlerinin tasarımı, yüksek dayanımlı betonlar.

acordeon
2
Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Betonarme yapılar, çelik yapılar, öngermeli / ardgermeli sistemler, depreme karşı güçlendirme yöntemleri, dinamik saha deneyleri, yapı sağlığı izleme uygulamaları.

acordeon
2
Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Çevre geotekniği, zemin iyileştirmesi, geo-malzemeler.

no_acordeon
1
Kimya Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Biyosistem / Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı I – II

Çalışma Alanları: Sistem biyoloji yaklaşımları kullanılarak yeni ürün geliştirilmesi için akılcı tasarım stratejilerinin belirlenmesi, metabolik ve biyosistem / genetik mühendisliği teknik ve yaklaşımları kullanılarak maya ya/ya da memeli hücrelerindeki süreçlerin geliştirilmesi.

acordeon
2
Katalizör Teknolojileri ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı I ve II

Çalışma Alanları: Katalitik performans testleri, katalizör tasarımı, reaksiyon kinetiği çalışmaları, katalitik reaksiyonların bilgisayar benzetimi.

acordeon
2
Polimer Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Alanları: Makromoleküllerin, ağırlıkla biyomoleküler yapıların modelleme ve benzetim, sentetik polimerlerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde bilgisayar destekli yöntemler.

acordeon
2
Mikroakışkanlar Laboratuvarı

Çalışma Alanları: Mikro ölçekteki akışların, yani mikro-akışkanların incelenmesi, etkin karıştırma veya mikro-damlacık oluşturmak için elektro-hidrodinamik kararsızlıklar, genel olarak, ara yüzey kararsızlıklarının fiziksel nedenlerinin incelenmesi için doğrusal ve doğrusal olmayan kararsızlık analizleri, diferansiyel denklemlerin spectral yöntemlerle çözülmesi.

no_acordeon
1
Makina Mühendisliği Bölümü
acordeon
2
Kompozit Laboratuvarı

Kompozit Laboratuvarında sürekli elyaf takviyeli kompozitler, güçlendirilmiş plastikler ve nanokompozitler ile bunların imalat yöntemleri üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Vakum infüzyon, otoklav, sıcak presleme, indüksiyon ya da mikrodalga enerjisi ile ısıtma yöntemleri ile kompozit parça üretimi yapılabilmektedir. Yenilikçi kompozit malzemeler ve enerji verimliliği yüksek imalat yöntemleri geliştirilmesi, kompozit parçalarda üretim sonrası meydana gelen çarpılmaların Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak öngörülmesi, kompozit malzemelerin mikro mekanik analizleri, iş görmezlik kıstasları kullanılarak kompozit malzemelerin dayanım özelliklerinin öngörülmesi, kompozit yapıların deformasyon ve dayanım analizleri, rüzgâr türbini kanatlarının tasarım ve optimizasyonu çalışılan konular arasındadır. Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: KB Zemin

acordeon
2
Haptik ve Robotik Teknoloji Laboratuvarı

Haptik teknolojisi, sanal dokunma hissini oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknolojinin kullanıldığı cihaz ve ara yüzler sayesinde sanal nesnelere veya uzaktaki cisimlere dolaylı olarak dokunmak mümkündür. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu teknoloji bilgisayar oyunları, cep telefonları, medikal simülatörler ve cerrahi robotlarda kullanılmaya başlamıştır. Laboratuvarımız, akıllı mekatronik ve robotik sistemler geliştirerek, bu teknolojinin bio-medikal ve insan-makina ara yüzleri alanında gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Güncel çalışmalarımız şu alanlara odaklanmıştır:

·         Medikal Robotlar ve Cihazlar

·         Robotik Protezler için Geribildirim Sistemleri

·         Dokunmatik Ekranlar için Haptik Sistemi

·         Görme Engelliler için Akıllı Cihazlar

Haptik & Robotik (H&R) laboratuvarı, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs KB112 numaralı odadadır. Sorumlu: Evren Samur, Konum: KB112

acordeon
2
Isıl ve Enerji Sistemleri Laboratuvarı (TESLA)

Isıl ve enerji sistemleri için tasarım, ölçüm, kontrol ve idare yöntem ve araçları geliştirmeyi hedefleyen TESLA, Kuzey kampüste, KB-201'de bulunmaktadır. Araştırmalarımız özellikle şu konulara odaklanmaktadır.

·         Yenilenebilir enerji ve enerji geri kazanım sistemleri için gelişmiş malzeme tasarlamak

·         Nano-metrik boyutlarda gerçekleşen ısı transferinin modelleme ve deneysel yöntemlerle incelenmesi

·         Yüksek sıcaklıkta çalışan ısıl işlem sistemlerinin tasarım ve kontrolü

·         Opto-elektronik paketlerin ısıl idaresi ve testi

Kullandığımız deneysel ve sayısal uygulamalarla sadece bilimsel literatüre katkıda bulunma amacı gütmeyip, aynı zamanda pratik problemlere de cevap vermeyi amaçlıyoruz. İlgilendiğimiz problemlerin farklı boyutları dolayısıyla, hem mikroskopik hem de makroskopik modelleme ve tanımlamayla ilgileniyoruz. Dahası, bu uygulamalardan bazıları uzaktan algılama, tasarım veya tomografi gibi ters problem uygulamalarını içermektedir. Sorumlu: Hakan Ertürk, Konum: KB215

acordeon
2
Titreşim Laboratuvarı

Titreşim laboratuvarında yapıların ve makinelerin titreşimlerini ölçmek ve analiz etmek için gerekli cihaz ve yazılımlar bulunmaktadır. Laboratuvarda düşük frekans yüksek kuvvet ve yüksek frekans düşük kuvvet uygulamalarında kullanılan iki adet sarsıcı, veri toplama sistemleri, ivmeölçerler, lazerli titreşim ölçüm cihazı, osiloskop ve diğer elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları mevcuttur. Laboratuvardaki güncel araştırmalar titreşim yalıtım sistemlerinin, pasif ve uyarlamalı titreşim yutucularının ve fonon bant aralığı gösteren yapıların hesaplamalı ve deneysel olarak incelenmesi üzerinedir. Sorumlu: Çetin Yılmaz, Konum: KB216

acordeon
2
Yanma ve Isı Transferi Modelleme Laboratuvarı

Laboratuvarda alev ve ısı transferi proseslerinin teorik modellemesi konularında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Kimyasal reaksiyon mekanizmalarının indirgenmesi, türbülanslı akışta alev, alevlerde ışınım ısı transferinin sayısal modellenmesi ve içten yanmalı motorların ürettiği emisyon üretimi simülasyonlarının yapılması laboratuvarda yürütülen çalışmalar arasındadır. Laboratuvarda anılan konularda araştırma faaliyetleri yürütebilmek için ANSYS FLUENT, AVL FIRE, AVL BOOST, RICARDO WAVE, KIVA, Fortran Compiler, ve Matlab yazılımları bulunmaktadır. Sorumlu: Hasan Bedir, Konum: KB217

acordeon
2
Kontrol ve Dinamik Laboratuvarı

Bu laboratuvarlarda lisansüstü araştırmaların yanı sıra lisans eğitimine yönelik, ME 335 Kontrol ve Modelleme ve ME 435 Mekatronik derslerinde öğretilen teorilerin uygulamaları da yapılmaktadır. Sorumlu: Halil Baştürk, Konum: KB221

acordeon
2
İleri Malzemelerin Mekaniği Laboratuvarı

Bu laboratuvardaki uzmanlık alanı yerinde (in situ), çok ölçekli, tam alan deformasyon ölçümleridir. Burada özel bir şekilde entegre edilen optik ve konumlandırma ekipmanları sayesinde, deformasyon haritaları tanecik-altı çözünürlükle istenilen büyüklükte bir sahada ölçülebilmektedir. Dolayısıyla bu ölçümlerde, normalde birbirine zıt ilişki gösteren, yüksek çözünürlük ve yüksek istatiksel anlamlılığa aynı zamanda ulaşılabilmektedir. Bu laboratuvardaki araştırmanın odağında kompleks ve multifizik-bağıntılı (ör. termal ve mekanik bünyesel davranışları bağıntılı olan) bünyesel davranış gösteren malzemeler ve deformasyon tarafından tetiklenen transformasyonlar yer almaktadır. Çalışılan konulara arasında ikizlenme transformasyonu geçiren sıkı dizilimli hegzagonel metallerin deformasyon fiziği ve ostenit-martensit faz transformasyonu ile süperelastisite gösteren şekil-bellekli alaşımlar vardır. Çok ölçekli deneysel veri, içinde averaj çok taneli yapı modelleri ve sonlu eleman modelleri olan teorik-sayısal çalışmalarla desteklenmektedir. Sorumlu: C. Can Aydıner ve Günay Anlaş, Konum: KB222

acordeon
2
Katılaşma ve Tek Kristal Büyütme Laboratuvarı

Bu laboratuvarda gerçekleştirilen araştırma projeleri malzemelerin katılaşma davranışlarını incelemektedir. Katışkı elementlerinin segregasyonunu anlayabilmek için ısıl gradyan, sıvı konveksiyonu, ara yüzeydeki difüzyon gibi proses değişkenleri çalışılmaktadır. Bu, tek kristal büyütmede çok elzem olan ara yüzey kararlığını belirleyen etkenlerin tanımlanmasında yardımcı olur. Tek kristallerin kullanımı birçok endüstriyel alanda gereklidir; örnek olarak, elektronik endüstrisinde tek kristal yarı iletkenler iletim verimliliğini arttırmak için, havacılıkta ise jet motorlarında yüksek sıcaklıkta sürünmeye karşı tek kristal süper alaşımlar kullanılmaktadır. Sorumlu: Ercan Balıkçı, Konum: KB224

acordeon
2
Yüksek Sıcaklık Malzemeleri Laboratuvarı

Yüksek sıcaklık malzemelerinin, özel olarak ise süper alaşımların, fiziksel ve mekanik metalurji davranışları bu laboratuvarda incelenmektedir. Ağırlıklı olarak Ni-esaslı süper alaşımlarda nano boyutlu çökelti gelişimi çalışılıyor olsa da katı-katı ve katı-sıvı faz dönüşümleriyle içyapı oluşumu, mekanik (çekme, sürünme, yorulma) testler ve içyapı-malzeme davranışı ilişkileri de irdelenmektedir. Sorumlu: Ercan Balıkçı, Konum: KB225

acordeon
2
Malzeme Bilimi ve İmalat Teknolojileri Laboratuvarı

Malzeme Bilimi ve İmalat Teknolojileri Laboratuvarı her dönem yaklaşık 60 lisans ve lisansüstü öğrencisi tarafından eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Makina Mühendisliği ikinci sınıf öğrencilerine "Malzeme Bilimi" dersi kapsamında uygulamalı çalışmalar ve açıklamalarla polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımları hakkında bilgi verilmekte ve bu malzemelerin özellikleri ile başlıca kullanım alanları öğretilmektedir. Sorumlu: Sabri Altıntaş

acordeon
2
Akış Modelleme ve Simülasyonu Laboratuvarı

Flow Modeling and Simulation (Akış Modelleme ve Simülasyonu) Laboratuvarı'nda sayısal modelleme teknikleri ve algoritma geliştirme üzerinde çalışmalar yapılmakta ve geliştirilen yöntemler akışkanlar mekaniği ve ısı transferinin çeşitli alanlarına uygulanmaktadır.

Çalışma alanları arasında aerodinamik, gaz dinamiği, türbülanslı akışlar, mikro-akışlar, yanma konuları sayılabilir. Sorumlu: Ali Ecder, Konum: M4220

acordeon
2
Alternatif Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri Laboratuvarı

Laboratuvarımız motorlar, yakıt ve yanma teknolojileri konusunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak için planlanarak hazırlanmakta olan yeni bir laboratuvardır. Motor performans ve emisyon testleri, alternatif yakıtlar için yanma teknolojileri testleri yapılması için gerekli cihazlar ile donatılmıştır. Laboratuvarın en önemli cihazı 100 kW frenleme kapasitesi bulunan bir aktif dinamometredir. Bu dinamometre, laboratuvarda bulunan ses ve titreşim yalıtımı, yangın algılama ve söndürme sistemi, basıncı ayarlanabilir eksoz sistemi, motor suyu soğutma ve sıcaklık kontrol sistemi, laboratuvar odası şartlandırma sistemi ile kullanılarak 100 kW max güce ve 300 Nm max tork değerine kadar olan motorlarda güç, testleri güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Laboratuvarımızda alternatif yakıt çalışmalarının kolaylıkla yapılması amacı ile iki adet sıvı yakıt tankı ve hattı bulunmaktadır. Hızlı silindir içi, emme-eksoz basınç hatları eksoz basınç ölçümleri ile yanma basınç artışı çevrim içinde incelenebilmektedir. Dinamometre motora frenleme yapmak için motordan aldığı gücü elektriğe çevirmektedir. Ayrıca motoru yakıtsız olarak da çalıştırabilen dinamometre motor üzerinde sürtünme kuvvetlerinin bulunmasına imkan vermektedir. Sorumlu: Hasan Bedir, Konum: New Hall Zemin

acordeon
2
Mekanik Deneyler Laboratuvarı

Mekanik Deneyler Laboratuvarında, polimerler, kompozit malzemeler, seramikler, metaller ve metal alaşımlarının mekanik davranışları ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan testler arasında standart çekme/basma/eğme testleri, kırılma mekaniği testleri ile yorulma testleri bulunmaktadır. Standart testlerin yanı sıra, motor takozları, biyel kolları ve krank milleri gibi otomotiv parçaları için firma şartnamelerine göre özel testler yapılmaktadır.

MTS ve INSTRON servohidrolik test sistemleri, dinamik testlerin yapılmasını, ZWICK Üniversal Test Cihazı malzemelerin elastik özelliklerinin ve statik dayanımlarının ölçülmesini mümkün kılmaktadır.

Laboratuvarda gerinme pulları sayesinde yüklemelere maruz kalan parçaların şekil değiştirmeleri ölçülebilmekte, optik ve elektriksel yöntemlerle sabit ve değişken genlikli ve rassal yükler altında yorulma çatlağı ilerlemesi incelenebilmektedir. Hasarlı parçaların incelenebilmesi için KRAUTKRAMER ultrasonik tahribatsız muayene sistemleri kullanılmaktadır. Sorumlu: Nuri Ersoy, Konum: New Hall Zemin

acordeon
2
Otomotiv Akustiği ve Titreşim Laboratuvarı

Titreşim ve akustik ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yorulma, yolcu konforu gibi çeşitli konular otomotiv mühendisliğinin en önemli araştırma konuları arasındadır. Laboratuvarımız, otomobillerde karşılaşılan her türlü titreşim ve akustik problemini inceleyebilmek ve bu problemlere çözüm üretebilmek amacıyla kurulmuştur. Deneysel çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli ekipman temin edilmiş ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülmekte olan çeşitli projelerde kullanılarak hayata geçirilmiştir. Halihazırda laboratuvarımızda çeşitli ivmeölçerler, mikrofonlar, devir sayaçları, data toplayıcıları gibi deneysel araç gerecin yanı sıra üzerinde incelemelerin gerçekleştirildiği bir binek otomobil ve motoru ve iç parçaları sökülmüş bir otomobil gövdesi bulunmaktadır. Bunlarla birlikte eğitim amaçlı olarak kullanılan çok sayıda ve değişik özelliklere sahip motorlar, vites kutuları, direksiyon sistemleri gibi parçalar da mevcuttur. Genel araç dinamiği ve kontrolü ile ilgili çeşitli yazılım ve donanım da aynı laboratuvarda kullanılmaktadır. Üniversitemiz adına çeşitli yarışmalara katılan ve alternatif yakıtlarla çalışan araçların geliştirme çalışmaları da büyük ölçüde laboratuvarımızda gerçekleştirilmektedir. Sorumlu: Günay Anlaş, Konum: New Hall Zemin

acordeon
2
Malzeme Test Laboratuvarı

Bu laboratuvar esas olarak ME212 Malzeme Bilimi dersinde gerekli deneylerin yapılması için kullanılmaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilebilecek deneyler şunlardır:

 

1. Metalografi

2. Çekme ve basma deneyleri

3. Yaşlandırma ve sertlik testleri

4. Darbe dayanımı testi

5. Korozyon 

acordeon
2
Tasarım Laboratuvarı

Bu laboratuvar özellikle son sınıf öğrencilerininin bitirme projelerinin tasarlanıp üretilmeleri sürecinde kullanılmaktadır. Laboratuvarda projelerde kullanılabilinecek çeşitli makina elemanları (dişliler, somun ve civatalar,vb) , elektromekanik elemanlar (elektrik motorları, elektromekanik valfler, vb) ve elektriksel ve mekanik ölçüm cihazları bulunmaktadır. Daha çok montaj ve test süreçlerinin gerçekleştiği bu laboratuvarda öğrencilerin kullanımları için tezgahlar mevcuttur.

acordeon
2
BURET (Boğaziçi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı)

BURET güneş, atık ısı ve jeotermal enerji gibi düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarını kullanarak verimli ve kullanılabilir enerji üretimi teknolojileri geliştirmek için kurulmuş bir laboratuvardır. Bu laboratuvar bünyesinde tasarlanan ve üretilen organik rankine çevrimi test sistemi kullanılarak değişik akışkanların sistem performansı üzerindeki etkisi araştırılmakta ve sistemin veriminin arttırılması için optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, küçük boyutlu enerji çevrim sistemlerine uygun ve verimi yüksek yeni türbin tasarımları yapılmakta ve test edilmektedir. Bunun yanında, laboratuvarda düşük hızda çalışan rüzgar tüneli ve PIV görüntüleme sistemi kullanılarak akış incelemeleri yapılmakta, doğal ve zorlanmış ısı taşınımından yararlanarak etkili soğutma sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

 
acordeon
2
Deneysel Mühendislik Laboratuvarı

Makina Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf düzeyinde temel disiplinlerdeki derslerle ilgili deneysel eğitim, Deneysel Mühendislik I ve II derslerinde toplanmış olup, bu derslerin laboratuar çalışmaları bölümümüz deneysel mühendislik laboratuarında yapılmaktadır. Söz konusu laboratuar, her öğrenciye bireysel düzeyde deney düzeneği ve cihazlarla çalışma ve deney yürütme olanağını tanıyarak deneysel beceri ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış olup, algılayıcı ve veri toplama ve değerlendirme sistemleri, mekanik, termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniği ile ilgili değişik test düzenekleri ile donatılmıştır.