Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

acordeon
1
Astronomi Laboratuvarı

http://www.koeri.boun.edu.tr/astronomy/

Çalışma Alanı: Astronomik gözlemler yapılmakta Ay'ın doğuşu-batışı, Güneş'in doğuşu-batışı ve tekabül tarihlerinin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

acordeon
1
Deprem Simülasyonu Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Mühendislik yapılarının deprem sırasındaki davranışının bilinmesi açısından Deprem Simülasyonu-Sarsma Masası Deneyleri yapılmaktadır.

Mevcut olan üç sarsma masası deney düzeneği ile yapı ve geoteknik mühendisliği alanlarında deprem simülasyonu deneylerinin gerçekleştirilmesi mümkündür.

Sarsma Masası Laboratuvarında otomatik gaz kesme vanalarının TSE 12884/Nisan 2002 standardına göre AR-GE ve STE sertifikasyon testleri yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar, testin durumuna göre uniaxial tek eksenli sarsma masasında veya uniaxial olan daha küçük sarsma masasında yapılmaktadır.

Depremlerdeki zemin büyütmeleri ve yapı-zemin etkileşimi testleri için yaptırılmış olan mobil sismik sarsıcı (sarsma kamyonu) ile arazide ve gerçek yapılar üzerinde titreşim testleri yapılmaktadır.

Bilimsel çalışmalar için yapılan testler esnasında alınan veriler dijital olarak kaydedilmekte ve analizi yapılmaktadır.

acordeon
1
Elektromanyetik Gözlem Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Yerel ve bölgesel ölçekte manyetotellürik gözlemler yapılması ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi. Yer kabuğunun farklı derinliklerine ait elektrik yapısı, kabuğun alt kısımları ile üst manto’nun elektrik yapısı ortaya çıkarılmaktadır.

acordeon
1
İstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Deprem kuvvetli yer hareketi kaydedicileri vasıtası ile bir deprem sonrasında kuvvetli yer hareketi parametrelerinin anında belirlenmesi ve haritalanmasını gerçekleştirmektir.

Acil Müdahale çerçevesinde İstanbul'un yoğun yerleşim, ticaret ve sanayi bölgelerinde seçilmiş konumlara 100 adet kuvvetli yer hareketi istasyonu kurulmuştur.

Arazide çalışan deprem cihazlarının günlük kontrolü ve buna bağlı olarak arazi çıkışlarının sağlanması, her gün saat 10:00'da üretilen ve sistem tarafından otomatik olarak gönderilen simülasyon haritasının (İstanbul Valiliği ve İBB AKOM) gönderilmesinin kontrol edilişi ve bu hattın sürekli sağlıklı çalışmasının sağlanması, deprem sırasında, kayıtçılara bağlanılarak verilerin indirilmesi ve depolanması çalışmaları yapılmaktadır.

acordeon
1
Jeodezik Altyapı Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Marmara Bölgesi’ne kurulmuş/kurulmakta olan 7/24 sürekli gözlem yapan GNSS istasyonları ile yer kabuğu hareketlerini izlemek.

Derin kuyu gözlem istasyonları ile Marmara Bölgesi’ndeki gerinim değişimlerini izlemek

acordeon
1
Jeodezik Ölçme Laboratuvarı

Çalışma Alanı:Jeodezik ekipmanların kalibrasyon işlemleri yapılmaktadır. Laboratuvar kapsamındaki ölçme aletleri Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen projelerin arazi çalışmalarında kullanılmaktadır.  

acordeon
1
Jeomanyetizma Dr. Orhan Uyar Ölçüm Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Uluslararası veri merkezleri ile işbirliği yapan ve yer manyetik alan bileşenlerinin düzenli ve kesintisiz olarak kaydedildiği uluslararası standartlara sahip gözlemevidir.

acordeon
1
Jeomanyetizma Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Türkiye ile ilgili yer manyetik gözlemler yapılmaktadır.

 

acordeon
1
Meteoroloji Laboratuvarı

http://web2.boun.edu.tr/meteoroloji/index.php

Çalışma Alanı: 1911 yılından beri günde üç kere 07:00, 14:00, 21:00 meteoroloji rasatları, 5 günlük (hergün yenilenen) Türkiye illeri için hava tahmini yapmak ve web sayfasında yayınlamak, web sayfasında hergün güncel hava haritalarını yayınlamak, meteorolojik ölçümlerin değerlendirilmesi / arşivlenmesi ve meteorolojik alet kalibrasyonu yapılması.

acordeon
1
Yarı Dinamik Laboratuvarı

Çalışma Alanı: Tarihi yapılar, yüksek binalar ve köprülere kurulan gerçek zamanlı izleme sistemlerinden gelen verilerin toplanıp analizinin yapılması.