Eğitim Fakültesi

no_acordeon
1
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
acordeon
1
Çocuk Öğrenme Laboratuvarı (ÇÖL)

Çocuk Öğrenme Laboratuvarı'nda (ÇÖL) çocukların nasıl öğrendiklerini ve öğrenmelerini nasıl geliştirebilecekleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalarımız, öğrenmeyi teşvik eden deneyimlere vurgu yaparak matematikte anahtar kavramları ve problem çözme prosedürlerini öğrenmeye odaklanmaktadır. Başlıca araştırma konuları arasında, erken yaşlarda öğrenilen örüntüleme becerilerinin ileri yaşlardaki matematik öğrenimindeki rolleri, lise öğrencilerinin cebirsel ifadeleri algıları, farklı yaşlardaki çocuklarda sayı doğrusu kavramının gelişimi ve etkili olan bilişsel faktörler bulunmaktadır.