Fatura Bilgileri

FATURA ADRESİ Boğaziçi Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Bebek/İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ Beşiktaş Vergi Dairesi
VERGİ NO 1790015374