Araştırma Politikaları Danışma Kurulu

Burak Acar
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6445
E-Posta: 
acarbu@boun.edu.tr
Meltem Ahıska
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji
Tel: 
0212 359 7063
E-Posta: 
ahiska@boun.edu.tr
Lale Akarun
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6858
E-Posta: 
akarun@boun.edu.tr
Taylan Akdoğan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 7083
E-Posta: 
taylan.akdogan@boun.edu.tr
H. Levent Akın
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6769
E-Posta: 
akin@boun.edu.tr
Ahmet Erhan Aksoylu
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7336
E-Posta: 
aksoylu@boun.edu.tr
Fatih Alagöz
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6652
E-Posta: 
fatih.alagoz@boun.edu.tr
Ethem Alpaydın
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6862
E-Posta: 
alpaydin@boun.edu.tr
İ.Kuban Altınel
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7076
E-Posta: 
altinel@boun.edu.tr
Necati Aras
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7506
E-Posta: 
arasn@boun.edu.tr
Tınaz Ekim Aşıcı
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6676
E-Posta: 
tinaz.ekim@boun.edu.tr
Ahmet Kerim Avcı
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7774
E-Posta: 
.avciahme@boun.edu.tr
Viktorya Aviyente
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Tel: 
0212 359 6670
E-Posta: 
aviye@boun.edu.tr
Murat Baç
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tel: 
0212 359 6659
E-Posta: 
murat.bac@boun.edu.tr
Işıl Balcıoğlu
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7036
E-Posta: 
balciogl@boun.edu.tr
Yaman Barlas
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7073
E-Posta: 
ybarlas@boun.edu.tr
Alp Bassa
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Tel: 
0212 359 7574
E-Posta: 
alp.bassa@boun.edu.tr
Ayşecan Boduroğlu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 7630
E-Posta: 
aysecan.boduroglu@boun.edu.tr
Talin Budak
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Tel: 
0212 359 6952
E-Posta: 
budakt@boun.edu.tr
Ayşe Buğra
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tel: 
0212 359 1540-1800
E-Posta: 
bugray@boun.edu.tr
Ayşen Candaş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tel: 
0212 359 6514
E-Posta: 
aysen.bilgen@boun.edu.tr
Olcay Coşkun
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik
Tel: 
0212 359 7574
E-Posta: 
olcay.coskun@boun.edu.tr
Ferhan Çeçen
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7256
E-Posta: 
cecenf@boun.edu.tr
Arzu Çelik
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tel: 
0212 359 7562
E-Posta: 
arzu.celik@boun.edu.tr
Nihat Sadık Değer
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
Tel: 
0212 359 6650
E-Posta: 
sadik.deger@boun.edu.tr
Ersan Demiralp
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 6568
E-Posta: 
demirale@boun.edu.tr
Burak Demirel
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 6665
E-Posta: 
burak.demirel@boun.edu.tr
Pemra Doruker
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7365
E-Posta: 
doruker@boun.edu.tr
Şevki Koray Durak
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tel: 
0212 359 6967
E-Posta: 
koray.durak@boun.edu.tr
Günhan Dündar
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6860
E-Posta: 
dundar@boun.edu.tr
Mine Eder
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Tel: 
0212 359 6525
E-Posta: 
eder@boun.edu.tr
Edhem Eldem
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tel: 
0212 359 6958
E-Posta: 
eldem@boun.edu.tr
N.C. Tolga Emre
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tel: 
0212 359 7681
E-Posta: 
tolga.emre@boun.edu.tr
Gülcan Erçetin
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
Tel: 
0212 359 4588
E-Posta: 
gulcaner@boun.edu.tr
Ayşın Baytan Ertüzün
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6852
E-Posta: 
ertuz@boun.edu.tr
Ayşe Gürel
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
Tel: 
0212 359 4596
E-Posta: 
agurel@boun.edu.tr
Erhan Gülmez
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 6630
E-Posta: 
gulmez@boun.edu.tr
Türkan Haliloğlu
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7337
E-Posta: 
turkan@prc.bme.boun.edu.tr
Berat Zeki Haznedaroğlu
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0216 516 4884
E-Posta: 
berat.haznedaroglu@boun.edu.tr
İlhan İnan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Felsefe
Tel: 
0212 359 6832
E-Posta: 
inanilha@boun.edu.tr
Hayat Kabasakal
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Tel: 
0212 359 6509
E-Posta: 
kabasaka@boun.edu.tr
Kamil Kıvanç Karaman
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Tel: 
0212 359 7633
E-Posta: 
kivanc.karaman@boun.edu.tr
Çiğdem Kafesçioğlu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tel: 
0212 359 6960
E-Posta: 
kafescio@boun.edu.tr
Ayşe Başak Kayıtmazer
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Tel: 
0212 359 6664
E-Posta: 
basak.kayitmazer@boun.edu.tr
Ebru Kaya
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Tel: 
0212 359 6914
E-Posta: 
ebru.kaya@boun.edu.tr
Murat Güray Kırdar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Tel: 
0212 359 4831
E-Posta: 
murat.kirdar@boun.edu.tr
Özgür Kocatürk
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0216 516 3462
E-Posta: 
ozgur.kocaturk@boun.edu.tr
Murat Koyuncu
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Tel: 
0212 359 7640
E-Posta: 
mkoyuncu@boun.edu.tr
Gürkan Kumbaroğlu
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7079
E-Posta: 
gurkank@boun.edu.tr
Levent Kurnaz
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 7279
E-Posta: 
levent.kurnaz@boun.edu.tr
Hilmi Luş
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6594
E-Posta: 
hilmilus@boun.edu.tr
Muhittin Mungan
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 6891
E-Posta: 
mmungan@boun.edu.tr
Şenol Mutlu
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7442
E-Posta: 
senol.mutlu@boun.edu.tr
Serra Müderrisoğlu
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 7324
E-Posta: 
serra@boun.edu.tr
Nihan Nugay
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Tel: 
0212 359 6667
E-Posta: 
nugaynih@boun.edu.tr
Özlem Öz
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Tel: 
0212 359 7582
E-Posta: 
ozlem.oz@boun.edu.tr
Özhan Özatay
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 7188
E-Posta: 
ozhan.ozatay@boun.edu.tr
Nadir Özbek
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Fizik
Tel: 
0212 359 7607
E-Posta: 
ozbekn@boun.edu.tr
Erkcan Özcan
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0216 516 7596
E-Posta: 
erkcan.ozcan@boun.edu.tr
Haluk Özener
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü
Tel: 
0216 359 73264
E-Posta: 
ozener@boun.edu.tr
Turgut Tüzün Onay
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7257
E-Posta: 
onayturg@boun.edu.tr
Begüm Özkaynak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Tel: 
0212 359 7630
E-Posta: 
begum.ozkaynak@boun.edu.tr
Nesrin Özören
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tel: 
0212 359 7558
E-Posta: 
ozoren@boun.edu.tr
Arzu Öztürkmen
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Tel: 
0212 359 7528
E-Posta: 
ozturkme@boun.edu.tr
Şevket Pamuk
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7606
E-Posta: 
pamuk@boun.edu.tr
Ali Emre Pusane
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7773
E-Posta: 
ali.pusane@boun.edu.tr
Albert Ali Salah
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7774
E-Posta: 
salah@boun.edu.tr
Evren Samur
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7294
E-Posta: 
evren.samur@boun.edu.tr
Amitav Sanyal
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Tel: 
0212 359 7613
E-Posta: 
amitav.sanyal@boun.edu.tr
Rana Sanyal
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya
Tel: 
0212 359 7613
E-Posta: 
rana.sanyal@boun.edu.tr
Murat Saraçlar
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6422
E-Posta: 
murat.saraclar@boun.edu.tr
Adil Sarıbay
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 6584
E-Posta: 
adil.sarıbay@boun.edu.tr
Umut Şahin
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Tel: 
0212 359 6627
E-Posta: 
umut.sahin@boun.edu.tr
Alper Şen
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7696
E-Posta: 
alper.sen@boun.edu.tr
Ali Tekcan
Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Tel: 
0212 359 7051
E-Posta: 
tekcanal@boun.edu.tr
Hamdi Torun
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 6895
E-Posta: 
hamdi.torun@boun.edu.tr
Teoman Turgut
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 7595
E-Posta: 
turgutte@boun.edu.tr
Mehmet Burçin Ünlü
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Tel: 
0212 359 6885
E-Posta: 
burcin.unlu@boun.edu.tr
Arda Deniz Yalçınkaya
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Tel: 
0212 359 7716
E-Posta: 
arda.yalcinkaya@boun.edu.tr
Hakan Yaşarcan
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Tel: 
0212 359 4629
E-Posta: 
hakan.yasarcan@boun.edu.tr
Berna Yazıcı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7326
E-Posta: 
berna.yazici@boun.edu.tr
Orhan Yenigün
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
0212 359 7198
E-Posta: 
yeniguno@boun.edu.tr
Cem Yalçın Yıldırım
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
Tel: 
0212 359 6861
E-Posta: 
yalciny@boun.edu.tr
Can Ali Yücesoy
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Tel: 
0 216 516 3432 - 0 216 516 3468
E-Posta: 
can.yucesoy@boun.edu.tr