İstatistikler

GENEL

2020-2021  AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Lisans

Lisansüstü

Hazırlık

TOPLAM

2020-21

10201

3253

2779

16233

 

 

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

 

Kız

Erkek

Toplam

Lisansüstü

1508

1813

3321

Lisans

5698

7214

12912

TOPLAM

7206

9027

16233

 

 

 

2020-2021 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

Ülke

Öğrenci Sayısı

Ülke

Öğrenci Sayısı

İran

45

Romanya

2

Almanya

34

Etiyopya

2

Azerbaycan

30

Kosova

2

ABD

28

Tacikistan

2

Suriye

15

Tanzanya

2

Fransa

12

Slovenya

2

Lübnan

9

İngiltere

2

Kuzey Kıbrıs

8

Tayvan

2

Yunanistan

7

İrlanda

1

Kore

7

Çin

1

Pakistan

6

Brezilya

1

Afganistan

6

Makedonya

1

Rusya Federasyonu

5

Sırbistan

1

Kanada

5

Bulgaristan

1

Kazakistan

5

Estonya

1

Mısır

5

Arnavutluk

1

Ürdün

5

Bangladeş

1

Filistin

5

Beyaz Rusya

1

Belçika

4

Cezayir

1

Avusturya

4

Finlandiya

1

İtalya

4

Kamerun

1

Irak

3

Karadağ

1

Danimarka

3

Malezya

1

Bosna Hersek

3

Özbekistan

1

Endonezya

3

İspanya

1

Hindistan

3

Kenya

1

Fas

3

Polonya

1

Kırgızistan

3

Singapur

1

Türkmenistan

2

Güney Afrika Cumhuriyeti

1

İsviçre

2

Vietnam

1

Ukrayna

2

Tunus

1

Japonya

2

İsrail

1

Hollanda

2

Guatemala

1

Moldova

2

 

 

Bu Bölümdeki Veriler 19.11.2020  Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

 

LİSANS

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)

 

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Eğitim Fakültesi

2553

2588

2547

2560

2488

2466

Fen-Edebiyat Fakültesi

3257

3400

3676

3990

4235

4358

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2056

2014

1985

1983

1942

1854

Mühendislik Fakültesi

2561

2723

2744

2805

2784

2790

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1327

1357

1399

1436

1438

1444

TOPLAM

11754

12082

12351

12774

12887

12912

 

 

 

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI

BİRİMLER

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

Eğitim Fakültesi

334

339

406

345

340

350

Fen-Edebiyat Fakültesi

456

454

495

507

519

557

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

320

328

356

346

368

349

Mühendislik Fakültesi

396

387

407

398

452

435

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

130

134

161

183

184

181

TOPLAM

1636

1642

1825

1779

1863

1872

 

Bu Bölümdeki Veriler 19.11.2020  Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

 

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)

 

Fen ve Mühendislik

Sosyal Bilimler

Kadrolu Enstitüler

TOPLAM

M.S.
M.A.

Ph.D

M.S.
M.A.

Ph.D

M.S.
M.A.

Ph.D

M.S.
M.A.

Ph.D

2020-2021

1077

427

862

323

240

324

2179

1074

 

 

 

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI

 

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

A.İ.İ.T.E

7

5

16

6

9

2

5

8

4

10

26

6

17

5

B.M.E

8

4

13

4

13

8

12

6

14

5

19

5

31

8

Ç.B.E

8

3

11

2

9

4

12

6

14

3

22

3

28

5

F.B.E

251

29

256

29

261

40

283

34

340

41

294

42

330

37

K.R.D.A.E

11

3

5

1

5

5

7

-

9

-

4

10

12

1

S.B.E

184

14

207

17

208

17

284

17

208

28

243

17

375

23

TOPLAM

469

58

508

59

505

76

603

71

589

87

608

83

793

79

 

 

Bu Bölümdeki Veriler 19.11.2020  Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

 

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

12

14

25

1

19

71

Fen-Edebiyat Fakültesi

52

38

45

15

95

245

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

21

15

23

3

31

93

Mühendislik Fakültesi

60

20

20

8

93

201

UBYO

13

8

10

5

1

37

YADYOK

-

-

-

101

-

101

AİİTE

4

1

4

3

5

17

Biyomedikal Müh. Enstitüsü

8

3

2

2

11

26

Çevre Bilimleri Enstitüsü

11

1

5

2

14

33

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

1

1

KRDAE

8

5

4

2

10

29

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

-

-

-

-

TOPLAM

189

105

138

142

280

854

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

-

-

2

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

7

5

21

3

36

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

1

-

-

1

Mühendislik Fakültesi

-

2

1

-

3

UBYO

1

-

1

-

2

YADYOK

-

-

2

40

42

AİİTE

-

-

-

-

-

Çevre Bilimleri Enstitüsü

2

-

1

-

3

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

-

-

1

-

1

TOPLAM

10

8

29

44

91

 

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. Dönem)

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

5

2

7

30

44

Fen-Edebiyat Fakültesi

14

2

4

52

72

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6

6

3

13

28

Mühendislik Fakültesi

14

2

3

8

27

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2

1

4

15

22

Yabancı Diller Yüksekokulu

-

-

1

16

17

AİİTE

3

-

3

2

8

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

1

-

-

1

2

Çevre Bilimleri Enstitüsü

1

-

-

1

2

Fen Bilimleri Enstitüsü

11

-

1

4

16

KRDAE

3

-

-

2

5

Sosyal Bilimler Enstitüsü

22

5

3

7

37

Güzel Sanatlar Birimi

1

-

1

2

4

Beden Eğitimi

-

-

-

-

-

TOPLAM

83

18

30

153

284

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)

 

Tam Zamanlı

Sözleşmeli

Yarı Zamanlı

Toplam

Profesör

189

10

83

282

Doçent

105

8

18

131

Doktor Öğretim Üyesi

138

29

30

197

Öğretim Görevlisi

142

44

153

339

Araştırma Görevlisi

280

-

-

280

TOPLAM

854

91

284

1229

 

İDARİ PERSONEL SAYILARI

Sınıflar

Sayısı

Genel İdari Hizmetler

403

Teknik Hizmetler

263

Sağlık Hizmetleri

19

Avukatlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

108

Eğitim Öğretim Hizmetleri

9

Toplam

803

 

Bu bölümdeki veriler 25.11.2020  tarihi baz alınarak hazırlanmıştır.

 

 

YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM BİLGİLERİ

Üniversitenin akademik birimlerinin ofis, laboratuar, derslik, vb. kapalı alan kullanımı ile ilgili istatistikler ilk kez 1993 yılında yapılmıştır. 2004-2005 akademik yılında yapılan ikinci çalışmayla akademik birimlerin kapalı alanlarıyla ilgili veriler güncel hale getirilmiştir. 2007- 2008 akademik yılında bu çalışma tekrarlanmış, planlar üzerinde ve yerinde kontroller yapılarak veriler oluşturulmuştur. Bu veriler bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır.

Kampüs

Alan (m2)

Güney Kampüs

267 115

Hisar Kampüs

21 457

İznik Kampüs

4 214

Kandilli Kampüs

305 689

Kuzey Kampüs

56 680

Kilyos-Sarıtepe Kampüs

969 600

Uçaksavar Kampüs

44 351

Tarsus Çırçır Fabrikası

3 000

Toplam

1 672 106

 

KAMPÜS BAZINDA SAYILAR

 

Güney Kampüs Binaları;

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası

Matematiksel Bilimler Merkezi ve Misafirhane Binası

1. Kız Yurdu Binası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

Rektörlük Binası

Bilgi İşlem Merkezi Binası

Mühendislik Fakültesi Binası

Genel İdare Binası

Revir ve BÜREM

Banka Ofis Binası

BÜ Kültür Merkezi Binası

Kennedy Lodge Binası

Teknoloji Transfer Ofisi Binası

1. Erkek Yurdu Binası

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Binası

Dr. Natuk Birkan Binası

Öğrenci Faaliyetleri Binası

Lojman Binaları

Müze Binası

Güzel Sanatlar Hülya Bozkurt Atölyesi

BÜMED Binası

Psikoloji-Sosyoloji Binası

Sera

Küçük Gym

Mithat Alam Film Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binası

John Freely Binası

Derslik Binası

Güvenlik Hizmet Binası

Nafi Baba Binası

 

Kuzey Kampüs Binaları;

Eğitim Fakültesi Binası

Kuzey Park Binası

2. Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Binası

ETA (A) Blok (Bilgisayar Mühendisliği Binası)

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (1)

SineBU Binası

ETA (B) Blok

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (2)

Yapı İşleri ve Lojman Binası

Fen ve  Mühendislik  Binası

Yeni Derslik ve Yemekhane Binası

3. Kuzey Yurdu

KOSGEB/Teknopark Binası

Yüksek Akım Laboratuvarı

4.Kuzey Yurdu

Aptullah Kuran Kütüphane Binası

Isı Merkezi Binası

 

 

Hisar Kampüs Binaları;

A Blok Binası

D Blok Binası

Hisar Spor Tesisleri Binası

B Blok Binası

E Blok Binası

Ağaç Ev/Restoran

C Blok Binası

Hizmet Binası

 

 

Uçaksavar Kampüsü Binaları

 • SuperDorm/Garanti Kültür Merkezi/Kapalı Spor Salonu Binası
 • Lojmanlar
 • Öğrenci Yurdu
 • BÜYEM Binası

 

Kandilli Kampüsü Binaları;

 • Astronomi Binası
 • Fatin Gökmen Konferans Salonu
 • Deprem Mühendisliği Binası
 • Jeofizik Binası
 • Jeodezi Binası
 • Jeomagnetizma Binası
 • Müze Binası
 • Meteoroloji Binası
 • Ulusal Deprem İzleme Binası
 • Yönetim Binası
 • Lojmanlar
 • Misafirhane Binası
 • Manyetik Gözlem İstasyonu
 • Sera, Bahçe
 • Atölye Binası
 • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Binası, TETAM
 • Güneş Kulesi
 • Yemekhane Binası
 • Garaj

 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Binaları;

 • Sosyal Tesisler
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
 • Lojman Binası
 • Yurt Binaları
 • Kilyos Kapalı Spor Salonu

 

İznik Kampüsü Binaları;

 • BÜ Kandilli Rasathanesi Bursa-İznik Deprem Gözlem Laboratuvarı Binası
 • Lojman Binası

 

ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER

 • Öğrenci Yurtları; Erkek Öğrenci Yurdu (4 adet), Kız Öğrenci Yurdu (4 adet), Süperdorm (1 adet)
 • Kütüphane (7 adet Çalışma Salonu)
 • Yemekhane (8 adet)
 • Spor Tesisleri; Halter Salonu (1 adet), Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu (1 adet), Atletizm Sahası Pisti (1 adet), Kapalı Spor Salonu (1 adet), Hisar Spor Tesisi, Açık basketbol Sahası ( 4 adet), Açık Tenis Kortu ( 4 adet), Açık Yüzme Havuzu ( 1 adet), Plaj
 • Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi; Büyük Toplantı Salonu, Kriton Curi Toplantı Salonu, Seminer Salonu, Sergi Salonu, Vip Salonu
 • Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi; Ayhan Şahenk Salonu, Dans Performans Salonu, Seminer Salonları, Sergi Salonu
 • Kilyos Kampüs Konferans Merkezi; Necmi Tanyolaç Salonu, Konferans Salonları (2 adet)
 • Rektörlük Konferans Salonu
 • Demir Demirgil Salonu
 • Özger Arnas Salonu
 • Prof.Dr. Turgut Noyan Konferans Salonu
 • Natuk Birkan Binası; İbrahim Bodur Oditoryumu, Turhan Esener Salonu
 • Kandilli Rasathanesi Konferans Salonu
 • Kandilli Rasathanesi İznik Tesisleri Konferans Salonları (3 adet)

 

 

acordeon
1