İstatistikler

GENEL

2021-2022 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Lisans

Lisansüstü

Hazırlık

TOPLAM

2021-22

10 389

3 318

2 790

16 497

 

 

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

 

Kız

Erkek

Toplam

Lisansüstü

1551

1830

3381

Lisans

5723

7393

13116

TOPLAM

7274

9223

16497

 

 

2021-2022 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Ülke

Öğrenci Sayısı

Ülke

Öğrenci Sayısı

Almanya

71

Kore

2

İran

43

Romanya

2

Azerbaycan

36

Etiyopya

2

ABD

25

Kosova

2

Suriye

11

Çin

2

Hollanda

10

Kuveyt

2

Fransa

9

Irak

2

Pakistan

8

Fas

1

Mısır

8

Bahreyn

1

Yunanistan

7

Avusturya

1

Rusya Federasyonu

7

İrlanda

1

İtalya

7

Tanzanya

1

Filistin

6

Slovenya

1

Japonya

6

Makedonya

1

Kazakistan

5

Tacikistan

1

İspanya

5

Bulgaristan

1

Nijerya

5

Lüksemburg

1

Kuzey Kıbrıs

4

Moğolistan

1

Kanada

4

Yemen

1

Lübnan

4

Beyaz Rusya

1

Belçika

3

Cezayir

1

İngiltere

3

Finlandiya

1

Afganistan

3

Kamerun

1

Hindistan

3

Karadağ

1

Kırgızistan

3

Malezya

1

Bosna Hersek

3

Singapur

1

Polonya

3

İsviçre

1

Türkmenistan

3

Kenya

1

Tayvan

3

Danimarka

1

Endonezya

2

Moldova

1

Ukrayna

2

Hırvatistan

1

Ürdün

2

Litvanya

1

Norveç

2

Guatemala

1

Tunus

2

Avustralya

1

Bangladeş

2

Zimbabwe

1

Sırbistan

2

 

 

 

Bu Bölümdeki Veriler 29.11.2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

LİSANS

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)

 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

Eğitim Fakültesi

2588

2547

2560

2488

2466

2431

Fen-Edebiyat Fakültesi

3400

3676

3990

4235

4358

4549

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2014

1985

1983

1942

1854

1802

Mühendislik Fakültesi

2723

2744

2805

2784

2790

2875

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1357

1399

1436

1438

1444

1459

TOPLAM

12082

12351

12774

12887

12912

13116

 

 

 

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI

BİRİMLER

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Eğitim Fakültesi

339

406

345

340

350

329

Fen-Edebiyat Fakültesi

454

495

507

519

557

629

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

328

356

346

368

349

352

Mühendislik Fakültesi

387

407

398

452

435

410

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

134

161

183

184

181

182

TOPLAM

1642

1825

1779

1863

1872

1902

 

 

Bu Bölümdeki Veriler 29.11.2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)

 

 

Fen ve Mühendislik

Sosyal Bilimler

Kadrolu Enstitüler

TOPLAM

M.S.      Ph.D.

M.S.      Ph.D.

M.S.       Ph.D.

M.S.      Ph.D.

2021-2022

               1228        393

          815         316

              257           309   

       2300       1018

 

 

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI

 

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

A.İ.İ.T.E

16

6

9

2

5

8

4

10

26

6

17

5

5

9

B.M.E

13

4

13

8

12

6

14

5

19

5

31

8

8

11

Ç.B.E

11

2

9

4

12

6

14

3

22

3

28

5

13

3

F.B.E

256

29

261

40

283

34

340

41

294

42

330

37

263

29

K.R.D.A.E

5

1

5

5

7

-

9

-

4

10

12

1

10

2

S.B.E

207

17

208

17

284

17

208

28

243

17

375

23

337

26

TOPLAM

508

59

505

76

603

71

589

87

608

83

793

79

636

80

 

Bu Bölümdeki Veriler 29.11.2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

14

12

26

-

14

66

Fen-Edebiyat Fakültesi

53

37

48

12

78

228

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

21

17

19

3

22

82

Mühendislik Fakültesi

60

20

22

10

80

192

UBYO

13

7

11

5

1

37

YADYOK

-

-

-

99

-

99

AİİTE

4

1

4

3

3

15

Biyomedikal Müh. Enstitüsü

8

4

1

1

8

22

Çevre Bilimleri Enstitüsü

9

1

5

2

12

29

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

-

-

KRDAE

8

4

4

1

7

24

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

-

-

-

-

TOPLAM

190

103

140

136

225

794

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

-

-

2

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

6

6

17

2

31

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

1

-

-

1

Mühendislik Fakültesi

-

1

1

-

2

UBYO

1

-

1

-

2

YADYOK

-

-

2

33

35

AİİTE

-

-

-

-

-

Çevre Bilimleri Enstitüsü

2

-

1

-

3

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

-

1

-

-

1

KRDAE

-

-

1

-

1

TOPLAM

9

9

25

36

79

 

YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. Dönem)

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

5

5

2

23

35

Fen-Edebiyat Fakültesi

16

4

3

45

68

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

10

5

1

10

26

Mühendislik Fakültesi

15

3

8

8

34

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

3

1

2

20

26

Yabancı Diller Yüksekokulu

-

-

1

20

21

AİİTE

4

-

1

1

6

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

1

-

-

2

3

Çevre Bilimleri Enstitüsü

3

-

-

-

3

Fen Bilimleri Enstitüsü

9

-

1

4

14

KRDAE

5

-

1

-

6

Sosyal Bilimler Enstitüsü

11

4

4

4

23

Güzel Sanatlar Birimi

1

-

1

3

5

Beden Eğitimi

-

-

-

3

3

TOPLAM

83

22

25

143

273

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)

 

Tam Zamanlı

Sözleşmeli

Yarı Zamanlı

Toplam

Profesör

190

9

83

282

Doçent

103

9

22

134

Doktor Öğretim Üyesi

140

25

25

190

Öğretim Görevlisi

136

36

143

315

Araştırma Görevlisi

225

-

-

225

TOPLAM

794

79

273

1146

İDARİ PERSONEL SAYILARI

Sınıflar

Sayısı

Genel İdari Hizmetler

384

Teknik Hizmetler

255

Sağlık Hizmetleri

18

Avukatlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

96

Eğitim Öğretim Hizmetleri

9

Toplam

763

 

 

 

acordeon
1