İstatistikler

GENEL

2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Lisans

Lisansüstü

Hazırlık

TOPLAM

2017-18

9600

4839

2898

17337

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

  Kız Erkek Toplam
Lisansüstü 2145 2841 4986
Lisans 5594 6757 12351
TOPLAM 7739 9598 17337

 

 

2017-2018 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

Ülke

Öğrenci Sayısı

Ülke Öğrenci Sayısı Ülke Öğrenci Sayısı
İran

88

Romanya

4

Ürdün

2

Almanya

40

Kuzey Kıbrıs

4

Tunus

2

ABD

40

Polonya

3

Güney Kıbrıs

2

Azerbaycan

32

Danimarka

3

Irak

2

Yunanistan

15

Çin

3

Brezilya

2

Afganistan

11

Kosova

3

Mısır

1

Bosna-Hersek

10

Endonezya

3

Karadağ

1

Suriye

10

Tanzanya

3

isveç

1

Rusya Federasyonu

9

İrlanda

3

Uganda

1

Japonya

9

Bangladeş

3

Ukrayna

1

Kanada

8

Senegal

3

Etiyopya

1

Kore

8

Nijerya

3

Kongo Cumhuriyeti

1

Kazakistan

8

İngiltere

2

Mali Cumhuriyeti

1

Hollanda

8

Finlandiya   

2

Malezya

1

Makedonya

7

Hindistan

2

Moritanya

1

Fransa

7

Arnavutluk

2

Singapur

1

İspanya

6

Fas

2

Kamerun

1

Türkmenistan

6

Avusturya

2

Vietnam

1

Kırgızistan

6

İtalya

2

Arjantin

1

Pakistan

5

Sırbistan

2

Letonya

1

Moldova

5

İsviçre

2

Slovakya

1

Bulgaristan

5

Filistin

2

Somali

1

Lübnan

4

Moğolistan

2

 

 

Tacikistan

4

Kenya

2

 

 

Bu Bölümdeki Veriler 04.12.2017 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

LİSANS

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)

 

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Eğitim Fakültesi

2424

2462

2502

2553

2588

2547

Fen-Edebiyat Fakültesi

2938

3035

3137

3257

3400

3676

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1931

2001

2026

2056

2014

1985

Mühendislik Fakültesi

2284

2411

2521

2561

2723

2744

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1115

1159

1231

1327

1357

1399

TOPLAM

10692

11068

11417

11754

12082

12351

 

 

 

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI

BİRİMLER

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Eğitim Fakültesi

246

282

325

334

339

406

Fen-Edebiyat Fakültesi

370

430

404

456

454

495

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

279

257

363

320

328

356

Mühendislik Fakültesi

323

319

311

396

387

407

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

134

127

124

130

134

161

TOPLAM

1352

1415

1527

1636

1642

1825

 

Bu Bölümdeki Veriler 04.12.2017 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)

 

 

Fen ve Mühendislik

Sosyal Bilimler

Kadrolu Enstitüler

TOPLAM

 

M.S.

Ph.D.

M.S.

Ph.D.

M.S.

Ph.D.

M.S.

Ph.D.

2017-2018

1712

646

1265

382

456

378

3433

1406

 

 

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI

 

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

A.İ.İ.T.E

20

3

6

5

13

4

7

5

16

6

9

2

5

8

B.M.E

13

-

11

2

9

5

8

4

13

4

13

8

12

6

Ç.B.E

20

2

11

1

12

6

8

3

11

2

9

4

12

6

F.B.E

245

43

257

46

310

23

251

29

256

29

261

40

283

34

K.R.D.A.E

3

-

5

1

5

-

11

3

5

1

5

5

7

-

S.B.E

243

12

192

13

209

14

184

14

207

17

208

17

284

17

TOPLAM

544

60

482

68

558

52

469

58

508

59

505

76

603

71

Bu Bölümdeki Veriler 04.12.2017 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Uzman

Toplam

Eğitim Fakültesi

9

10

27

1

-

16

-

63

Fen-Edebiyat Fakültesi

57

35

43

13

4

78

1

231

İktisadi ve İdari Bil. F.

21

14

25

1

-

27

3

91

Mühendislik Fakültesi

56

32

18

2

1

95

7

211

UBYO

7

11

11

4

2

4

1

40

YADYOK

-

-

1

50

56

-

-

107

AİİTE

4

2

3

5

-

2

-

16

Biyomedikal Müh. Enst.

6

3

3

-

-

13

2

27

Çevre Bilimleri Enstitüsü

10

3

3

3

-

11

-

30

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

-

1

-

1

KRDAE

10

3

6

5

-

9

1

34

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

-

-

-

1

-

1

Rektörlük

-

1

-

1

22

5

16

45

TOPLAM

180

114

140

85

85

262

31

897

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Uzman

Okutman

Toplam

Eğitim Fakültesi

-

-

1

2

-

-

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

8

4

14

9

-

-

35

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

1

2

-

-

-

3

Mühendislik Fakültesi

-

1

-

-

-

-

1

UBYO

1

-

2

-

-

-

3

YADYOK

-

-

2

35

-

9

46

AİİTE

-

-

-

-

1

-

1

Çevre Bilimleri Enstitüsü

2

-

1

-

-

-

3

Rektörlük/Uluslararası İlişkiler Ofisi

-

-

-

-

1

-

1

TOPLAM

11

6

22

46

2

9

96

 

 YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. Dönem)

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

4

-

2

29

35

Fen-Edebiyat Fakültesi

21

-

6

53

80

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

9

1

2

15

27

Mühendislik Fakültesi

13

1

2

14

30

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2

1

4

19

26

Yabancı Diller Yüksekokulu

-

-

2

17

19

AİİTE

-

-

-

-

-

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

4

1

2

2

9

Çevre Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

1

1

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

-

KRDAE

4

-

-

2

6

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

-

-

-

Güzel Sanatlar Birimi

-

-

-

-

-

TOPLAM

57

4

20

152

233

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)

 

Tam Zamanlı

Sözleşmeli

Yarı Zamanlı

Toplam

Profesör

180

11

57

248

Doçent

114

6

4

124

Yardımcı Doçent

140

22

20

182

Öğretim Görevlisi

85

46

152

283

Okutman

85

9

-

94

Araştırma Görevlisi

262

-

-

262

Uzman

31

2

-

33

TOPLAM

897

96

233

1126

 

 

 

 

İDARİ PERSONEL SAYILARI

Sınıflar

Sayısı

Genel İdari Hizmetler

452

Teknik Hizmetler

262

Sağlık Hizmetleri

18

Avukatlık Hizmetleri

1

Yardımcı Hizmetler

149

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

9

Toplam

891

 

 

Bu bölümdeki veriler 29/11/2017 tarihi baz alınarak hazırlanmıştır.

 

YERLEŞİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM BİLGİLERİ

Üniversitenin akademik birimlerinin ofis, laboratuar, derslik, vb. kapalı alan kullanımı ile ilgili istatistikler ilk kez 1993 yılında yapılmıştır. 2004-2005 akademik yılında yapılan ikinci çalışmayla akademik birimlerin kapalı alanlarıyla ilgili veriler güncel hale getirilmiştir. 2007- 2008 akademik yılında bu çalışma tekrarlanmış, planlar üzerinde ve yerinde kontroller yapılarak veriler oluşturulmuştur. Bu veriler bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır.

Kampüs

Alan (m2)

Güney Kampüs

267 115

Hisar Kampüs

21 457

İznik Kampüs

4 214

Kandilli Kampüs

305 689

Kuzey Kampüs

56 680

Kilyos-Sarıtepe Kampüs

969 600

Uçaksavar Kampüs

44 351

Tarsus Çırçır Fabrikası

3 000

Toplam

1 672 106

 

KAMPÜS BAZINDA SAYILAR

 

Güney Kampüs Binaları;

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası

Matematiksel Bilimler Merkezi ve Misafirhane Binası

1. Kız Yurdu Binası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

Rektörlük Binası

Bilgi İşlem Merkezi Binası

Mühendislik Fakültesi Binası

Genel İdare Binası

Revir ve BÜREM

Banka Ofis Binası

BÜ Kültür Merkezi Binası

Kennedy Lodge Binası

Teknoloji Transfer Ofisi Binası

1. Erkek Yurdu Binası

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Binası

Dr. Natuk Birkan Binası

Öğrenci Faaliyetleri Binası

Lojman Binaları

Müze Binası

Güzel Sanatlar Hülya Bozkurt Atölyesi

BÜMED Binası

Psikoloji-Sosyoloji Binası

Sera

Küçük Gym

Mithat Alam Film Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binası

John Freely Binası

Derslik Binası

Güvenlik Hizmet Binası

Nafi Baba Binası

 

Kuzey Kampüs Binaları;

Eğitim Fakültesi Binası

Kuzey Park Binası

2. Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Binası

ETA (A) Blok (Bilgisayar Mühendisliği Binası)

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (1)

SineBU Binası

ETA (B) Blok

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (2)

Yapı İşleri ve Lojman Binası

Fen ve  Mühendislik  Binası

Yeni Derslik ve Yemekhane Binası

3. Kuzey Yurdu

KOSGEB/Teknopark Binası

Yüksek Akım Laboratuvarı

4.Kuzey Yurdu

Aptullah Kuran Kütüphane Binası

Isı Merkezi Binası

 

 

Hisar Kampüs Binaları;

A Blok Binası

D Blok Binası

Hisar Spor Tesisleri Binası

B Blok Binası

E Blok Binası

Ağaç Ev/Restoran

C Blok Binası

Hizmet Binası

 

 

Uçaksavar Kampüsü Binaları

 • SuperDorm/Garanti Kültür Merkezi/Kapalı Spor Salonu Binası
 • Lojmanlar
 • Öğrenci Yurdu
 • BÜYEM Binası

 

Kandilli Kampüsü Binaları;

 • Astronomi Binası
 • Fatin Gökmen Konferans Salonu
 • Deprem Mühendisliği Binası
 • Jeofizik Binası
 • Jeodezi Binası
 • Jeomagnetizma Binası
 • Müze Binası
 • Meteoroloji Binası
 • Ulusal Deprem İzleme Binası
 • Yönetim Binası
 • Lojmanlar
 • Misafirhane Binası
 • Manyetik Gözlem İstasyonu
 • Sera, Bahçe
 • Atölye Binası
 • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Binası, TETAM
 • Güneş Kulesi
 • Yemekhane Binası
 • Garaj

 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Binaları;

 • Sosyal Tesisler
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
 • Lojman Binası
 • Yurt Binaları
 • Kilyos Kapalı Spor Salonu

 

İznik Kampüsü Binaları;

 • BÜ Kandilli Rasathanesi Bursa-İznik Deprem Gözlem Laboratuvarı Binası
 • Lojman Binası

 

ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER

 • Öğrenci Yurtları; Erkek Öğrenci Yurdu (4 adet), Kız Öğrenci Yurdu (4 adet), Süperdorm (1 adet)
 • Kütüphane (7 adet Çalışma Salonu)
 • Yemekhane (8 adet)
 • Spor Tesisleri; Halter Salonu (1 adet), Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu (1 adet), Atletizm Sahası Pisti (1 adet), Kapalı Spor Salonu (1 adet), Hisar Spor Tesisi, Açık basketbol Sahası ( 4 adet), Açık Tenis Kortu ( 4 adet), Açık Yüzme Havuzu ( 1 adet), Plaj
 • Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi; Büyük Toplantı Salonu, Kriton Curi Toplantı Salonu, Seminer Salonu, Sergi Salonu, Vip Salonu
 • Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi; Ayhan Şahenk Salonu, Dans Performans Salonu, Seminer Salonları, Sergi Salonu
 • Kilyos Kampüs Konferans Merkezi; Necmi Tanyolaç Salonu, Konferans Salonları (2 adet)
 • Rektörlük Konferans Salonu
 • Demir Demirgil Salonu
 • Özger Arnas Salonu
 • Prof.Dr. Turgut Noyan Konferans Salonu
 • Natuk Birkan Binası; İbrahim Bodur Oditoryumu, Turhan Esener Salonu
 • Kandilli Rasathanesi Konferans Salonu
 • Kandilli Rasathanesi İznik Tesisleri Konferans Salonları (3 adet)

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Okutman

Araştırma Görevlisi

Uzman

Toplam

 

acordeon
1