İstatistikler

 

GENEL

2018-2019 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ SAYILARI

 

Lisans

Lisansüstü

Hazırlık

TOPLAM

2018-19

9786

3773

3147

16706

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

  Kız Erkek Toplam
Lisansüstü 1818 2114 3932
Lisans 5716 7058 12774
TOPLAM 7534 9172 16706

 

 

2018-2019 AKADEMİK YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI

Ülke

Öğrenci Sayısı

Ülke

Öğrenci Sayısı

İran

59

Sırbistan

3

Almanya

59

Tacikistan

3

ABD

37

Tanzanya

3

Azerbaycan

34

Arnavutluk

2

Fransa

18

Bangladeş

2

Hollanda

13

Çin

2

İngiltere

13

Danimarka

2

Japonya

13

Endonezya

2

Yunanistan

13

Fas

2

Afganistan

11

Hindistan

2

Kazakistan

10

Irak

2

Kore

10

İrlanda

2

Rusya Federasyonu

10

İsveç

2

Suriye

9

İsviçre

2

Bosna-Hersek

8

Portekiz

2

Mısır

7

Senegal

2

İtalya

6

Slovenya

2

Nijerya

6

Tunus

2

Kırgızistan

6

Vietnam

2

Ürdün

5

Arjantin

1

Moldova

5

Avustralya

1

Bulgaristan

5

Avusturya

1

Lübnan

5

Brezilya

1

Belçika

4

Çek Cumhuriyeti

1

Filistin

4

Etiyopya

1

Kuzey Kıbrıs

4

Finlandiya

1

Pakistan

4

Kamerun

1

Romanya

4

Karadağ

1

Türkmenistan

4

Kenya

1

İspanya

3

Kongo Cumhuriyeti

1

Kanada

3

Libya

1

Kosova

3

Slovakya

1

Makedonya

3

Suudi Arabistan

1

Polonya

3

Ukrayna

1

 

LİSANS

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Dahil)

 

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

Eğitim Fakültesi

2462

2502

2553

2588

2547

2560

Fen-Edebiyat Fakültesi

3035

3137

3257

3400

3676

3990

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2001

2026

2056

2014

1985

1983

Mühendislik Fakültesi

2411

2521

2561

2723

2744

2805

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

1159

1231

1327

1357

1399

1436

TOPLAM

11068

11417

11754

12082

12351

12774

 

 

 

BİRİMLER BAZINDA LİSANS MEZUNLARI

BİRİMLER

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Eğitim Fakültesi

282

325

334

339

406

345

Fen-Edebiyat Fakültesi

430

404

456

454

495

507

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

257

363

320

328

356

346

Mühendislik Fakültesi

319

311

396

387

407

398

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

127

124

130

134

161

183

TOPLAM

1415

1527

1636

1642

1825

1779

 

 

LİSANSÜSTÜ

ÖĞRENCİ SAYILARI (Hazırlık Sınıfı Hariç)

 

 

Fen ve Mühendislik

Sosyal Bilimler

Kadrolu Enstitüler

TOPLAM

M.S.      Ph.D.

M.S.      Ph.D.

M.S.       Ph.D.

M.S.      Ph.D.

2018-2019

                     1201          447         

        1131       324

           365         305

       2697       1076

 

 

BİRİMLER BAZINDA YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA MEZUNLARI

 

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

M.S.
M.A.

Ph.D.

A.İ.İ.T.E

6

5

13

4

7

5

16

6

9

2

5

8

4

10

B.M.E

11

2

9

5

8

4

13

4

13

8

12

6

14

5

Ç.B.E

11

1

12

6

8

3

11

2

9

4

12

6

14

3

F.B.E

257

46

310

23

251

29

256

29

261

40

283

34

340

41

K.R.D.A.E

5

1

5

-

11

3

5

1

5

5

7

-

9

-

S.B.E

192

13

209

14

184

14

207

17

208

17

284

17

208

28

TOPLAM

482

68

558

52

469

58

508

59

505

76

603

71

589

87

 

Bu Bölümdeki Veriler 20.11.2018 Tarihi İtibarıyla Hazırlanmıştır.

 

TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

8

12

27

1

17

65

Fen-Edebiyat Fakültesi

54

34

43

16

82

229

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

19

19

20

4

22

84

Mühendislik Fakültesi

58

27

19

7

95

206

UBYO

8

11

9

6

2

36

YADYOK

-

-

1

99

-

100

AİİTE

5

1

3

5

3

17

Biyomedikal Müh. Enstitüsü

7

2

3

2

11

25

Çevre Bilimleri Enstitüsü

12

1

4

3

11

31

Fen Bilimleri Enstitüsü

-

-

-

-

-

-

KRDAE

10

3

6

4

11

34

Sosyal Bilimler Enstitüsü

-

-

1

-

-

1

TOPLAM

181

110

136

147

254

828

 

YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

-

-

1

1

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

7

5

15

8

35

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

1

2

-

3

Mühendislik Fakültesi

-

1

-

-

1

UBYO

1

-

2

-

3

YADYOK

-

-

2

45

47

AİİTE

-

-

-

1

1

Çevre Bilimleri Enstitüsü

2

-

1

-

3

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

-

-

1

-

1

TOPLAM

10

7

24

55

96

 

 YARI ZAMANLI ÖĞRETİM ELEMANLARI (I. Dönem)

 

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Öğretim Görevlisi

Toplam

Eğitim Fakültesi

4

-

2

29

35

Fen-Edebiyat Fakültesi

18

3

3

57

81

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

10

1

1

15

27

Mühendislik Fakültesi

12

1

1

9

23

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

2

-

3

23

28

Yabancı Diller Yüksekokulu

-

-

1

20

21

AİİTE

3

-

-

5

8

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

3

1

2

1

7

Çevre Bilimleri Enstitüsü

--

-

-

1

1

Fen Bilimleri Enstitüsü

38

8

-

13

59

KRDAE

3

-

-

1

4

Sosyal Bilimler Enstitüsü

15

10

15

6

46

Güzel Sanatlar Birimi

1

-

1

2

4

TOPLAM

109

24

29

182

344

 

ÖĞRETİM ELEMANLARI (ÖZET)

 

 

Tam Zamanlı

Sözleşmeli

Yarı Zamanlı

Toplam

Profesör

181

10

109

300

Doçent

110

7

24

141

Doktor Öğretim Üyesi

136

24

29

189

Öğretim Görevlisi

147

55

182

384

Araştırma Görevlisi

254

-

-

254

TOPLAM

828

96

344

1268

 

 

İDARİ PERSONEL SAYILARI

Sınıflar

Sayısı

Genel İdari Hizmetler

427

Teknik Hizmetler

257

Sağlık Hizmetleri

18

Avukatlık Hizmetleri

0

Yardımcı Hizmetler

141

Eğitim Öğretim Hizmetleri

9

Toplam

852

 
 

Bu bölümdeki veriler 13.12.2018 tarihi baz alınarak hazırlanmıştır.

 

YERLEŞİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM BİLGİLERİ

Üniversitenin akademik birimlerinin ofis, laboratuar, derslik, vb. kapalı alan kullanımı ile ilgili istatistikler ilk kez 1993 yılında yapılmıştır. 2004-2005 akademik yılında yapılan ikinci çalışmayla akademik birimlerin kapalı alanlarıyla ilgili veriler güncel hale getirilmiştir. 2007- 2008 akademik yılında bu çalışma tekrarlanmış, planlar üzerinde ve yerinde kontroller yapılarak veriler oluşturulmuştur. Bu veriler bir kitap halinde yayımlanmıştır.

Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır.

Kampüs

Alan (m2)

Güney Kampüs

267 115

Hisar Kampüs

21 457

İznik Kampüs

4 214

Kandilli Kampüs

305 689

Kuzey Kampüs

56 680

Kilyos-Sarıtepe Kampüs

969 600

Uçaksavar Kampüs

44 351

Tarsus Çırçır Fabrikası

3 000

Toplam

1 672 106

 

KAMPÜS BAZINDA SAYILAR

 

Güney Kampüs Binaları;

Fen-Edebiyat Fakültesi Binası

Matematiksel Bilimler Merkezi ve Misafirhane Binası

1. Kız Yurdu Binası

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

Rektörlük Binası

Bilgi İşlem Merkezi Binası

Mühendislik Fakültesi Binası

Genel İdare Binası

Revir ve BÜREM

Banka Ofis Binası

BÜ Kültür Merkezi Binası

Kennedy Lodge Binası

Teknoloji Transfer Ofisi Binası

1. Erkek Yurdu Binası

Okul Öncesi Eğitim Merkezi Binası

Dr. Natuk Birkan Binası

Öğrenci Faaliyetleri Binası

Lojman Binaları

Müze Binası

Güzel Sanatlar Hülya Bozkurt Atölyesi

BÜMED Binası

Psikoloji-Sosyoloji Binası

Sera

Küçük Gym

Mithat Alam Film Merkezi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Binası

John Freely Binası

Derslik Binası

Güvenlik Hizmet Binası

Nafi Baba Binası

 

Kuzey Kampüs Binaları;

Eğitim Fakültesi Binası

Kuzey Park Binası

2. Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu Binası

ETA (A) Blok (Bilgisayar Mühendisliği Binası)

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (1)

SineBU Binası

ETA (B) Blok

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası (2)

Yapı İşleri ve Lojman Binası

Fen ve  Mühendislik  Binası

Yeni Derslik ve Yemekhane Binası

3. Kuzey Yurdu

KOSGEB/Teknopark Binası

Yüksek Akım Laboratuvarı

4.Kuzey Yurdu

Aptullah Kuran Kütüphane Binası

Isı Merkezi Binası

 

 

Hisar Kampüs Binaları;

A Blok Binası

D Blok Binası

Hisar Spor Tesisleri Binası

B Blok Binası

E Blok Binası

Ağaç Ev/Restoran

C Blok Binası

Hizmet Binası

 

 

Uçaksavar Kampüsü Binaları

 • SuperDorm/Garanti Kültür Merkezi/Kapalı Spor Salonu Binası
 • Lojmanlar
 • Öğrenci Yurdu
 • BÜYEM Binası

 

Kandilli Kampüsü Binaları;

 • Astronomi Binası
 • Fatin Gökmen Konferans Salonu
 • Deprem Mühendisliği Binası
 • Jeofizik Binası
 • Jeodezi Binası
 • Jeomagnetizma Binası
 • Müze Binası
 • Meteoroloji Binası
 • Ulusal Deprem İzleme Binası
 • Yönetim Binası
 • Lojmanlar
 • Misafirhane Binası
 • Manyetik Gözlem İstasyonu
 • Sera, Bahçe
 • Atölye Binası
 • Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Binası, TETAM
 • Güneş Kulesi
 • Yemekhane Binası
 • Garaj

 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Binaları;

 • Sosyal Tesisler
 • Yabancı Diller Yüksekokulu Binası
 • Lojman Binası
 • Yurt Binaları
 • Kilyos Kapalı Spor Salonu

 

İznik Kampüsü Binaları;

 • BÜ Kandilli Rasathanesi Bursa-İznik Deprem Gözlem Laboratuvarı Binası
 • Lojman Binası

 

ÜNİVERSİTEYE HİZMET VEREN TESİSLER

 • Öğrenci Yurtları; Erkek Öğrenci Yurdu (4 adet), Kız Öğrenci Yurdu (4 adet), Süperdorm (1 adet)
 • Kütüphane (7 adet Çalışma Salonu)
 • Yemekhane (8 adet)
 • Spor Tesisleri; Halter Salonu (1 adet), Ö.F.B. Basketbol, Voleybol, Jimnastik Salonu (1 adet), Atletizm Sahası Pisti (1 adet), Kapalı Spor Salonu (1 adet), Hisar Spor Tesisi, Açık basketbol Sahası ( 4 adet), Açık Tenis Kortu ( 4 adet), Açık Yüzme Havuzu ( 1 adet), Plaj
 • Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi; Büyük Toplantı Salonu, Kriton Curi Toplantı Salonu, Seminer Salonu, Sergi Salonu, Vip Salonu
 • Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi; Ayhan Şahenk Salonu, Dans Performans Salonu, Seminer Salonları, Sergi Salonu
 • Kilyos Kampüs Konferans Merkezi; Necmi Tanyolaç Salonu, Konferans Salonları (2 adet)
 • Rektörlük Konferans Salonu
 • Demir Demirgil Salonu
 • Özger Arnas Salonu
 • Prof.Dr. Turgut Noyan Konferans Salonu
 • Natuk Birkan Binası; İbrahim Bodur Oditoryumu, Turhan Esener Salonu
 • Kandilli Rasathanesi Konferans Salonu
 • Kandilli Rasathanesi İznik Tesisleri Konferans Salonları (3 adet)

 

 

acordeon
1