Akın, A., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 597-600, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: