Aktif Karbon Destekli CO Hidrojenasyon ve Oksidasyon Katalizörlerinin Performanslarına Aktif Karbonun Modifikasyonunun Etkisi

Kodu: 
00HA0501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı