Alkyl Piridin Tuzlarının Fotokimyasal Reaksiyonlarının Kullanılarak Bioaktif Glikosidaz İnhibitörlerin Sentezlenmesi

Kodu: 
06B506
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı