Allosterik Mekanizmalar ve Ligand Bağlanması Üzerine Yeni Hesaplamalı Yaklaşımlar

Kodu: 
113M237
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı