Yayınlar

Yayın Adı Bölüm Birim Yayın Türüazalan sırada İndeksi Tarihi
Bodur S., Kuntman H., Çiçekoğlu O., “Design of first-order allpass filters employing single modified thid generation current conveyor”, Proceedings Of The International Conference On Electrical And Electronics Engineering, Eleco'2003, 74-78, Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Mınaeı S., Göknar C., Çiçekoğlu O., “A resistorless fully differential electronically tunable first order all-pass filter”, Etran 2003, Herceg Novi-Serbia, I., 149-152, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
İbrahim M. A., Kuntman H., Çiçekoğlu O.,”A new voltage scaling type digital-analog converter using only ddccs”, Proceedings Of The International Conference On Electrical And Electronics Engineering, Eleco'2003, 224-227, Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çiftçioğlu S., Kuntman, A., Kuntman H., Tarım N., Çiçekoğlu O., “Düşük besleme gerilimli aktif süzgeç tasarımı ve gerçekleştirilmesi”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, II, 283-286, Istanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
İbrahim M., A., Kuntman H., Çiçekoğlu O., “sadece ddcc elemanı kullanılarak gerilim ölçeklemeli yeni bir dijital-analog dönüştürücü tasarımı”, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10.Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, II, 287-290, Istanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topak, E., Sankur, B., Deliç, H., “İmge damgalama için prometheus birimdik dizilerin kullanımı”, 11. SIU Kurultayı, 517-520, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Karaaslan, F., Denizhan, Y., Kayserilioğlu, A., Gülçür, H.Ö., “Yapay kalbin dolaşım sistemi dinamiği üzerine etkilerinin çözümlenmesi”, BİYOMUT’2003 Bildiriler Kitabı, 80-82, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Talay, S., Dündar, G., “High speed design tool for flash and pipeline ADC’s”, Proceedings of ECCTD’03, II-213 – II-216, Krakov, Polonya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Talay, S., Dündar, G., “Modelling of sigma-delta converters in MATLAB”, Proceedings of SIU 2003, 257-260, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Sezer, O.G., Ertüzün A., Ercil, A., “Independent component analysis for texture defect detection”, Proceedings of the 6th German-Russian Workshop ‘Pattern Recognition and Image Understanding’ (OGRW-6-2003), 210-213 Katun Village, Altai region, Russian Federation, Novosibirsk, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gençağa O.D., Ertüzün, A., “Tırmanma algoritması kullanarak çevrimiçi bağımsız bileşen ayrıştırması”, 11. SIU Kurultay Kitapçığı, 7-10, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Baydar, S., Ertüzün, A., Kahya, Y., “Analysis and classification of respiratory sounds by signal coherence method”, Proceedings of the 25th Annual Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2950-2953, Cancun, Meksika, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Emir, U.E., Akgül, C.B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denosing vs. ICA denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Adası, İtalya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Baydar, K.S., Ertüzün, A., Kahya, Y.P., “Analysis and classification of respiratory sounds by signal coherence method”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2950-2953, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Alsmadi, S., Kahya, Y.P., “Solunum seslerinin gerçek zamanda sınıflandırılması için geliştirilen DSP tabanlı aygıt”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 624-627, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Çini, U., Kahya, Y.P., Cerid, Ö., “DSP donanımı ile solunum seslerine dayalı olarak solunum hastalıkları yer saptama aygıtı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 250-253, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Bilgiç, B., Kahya, Y.P., “Solunum seslerinin özbağlanım ve çıtırtı parametreleri kullanılarak sınıflandırılması”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 745-748, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Çini, U., Cerid, Ö., “Real-time regional respiratory sound diagnosis instrument”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3098-3101, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ertüzün, A., Sankur, B., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. SIU Kurultayı, 597-600, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kahya, Y.P., Bayatlı, E., Yeğiner, M., Çiftçi, K., Kılınç, G., “Comparison of different feature sets for respiratory sound classifiers”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 2853-2856, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şen, İ., Kahya, Y.P., “A multi-channel analog processing circuit for respiratory sound acquiapplications”, EMBC 2003, Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 3192-3195, Cancun, Mexico, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topalov, A., Kaynak, O., “Robust on-line training of multilayer perceptrons via direct implementation of variable structure systems theory”, Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Intelligent Systems, 300-303, Jeju, Korea, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Yılmaz, H., Sankur, B., “Internet over digital video broadcast: Performance issues”, 4th Eurasip Conference on Video/Image Processing and Multimedia Communications, Zagreb, Croatia, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Sezgin, M., Sankur, B., “Image multi-thresholding based on sample moment function”, ICIP’2003: International Conference on Image Processing, Barcelona, Spain, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Eroğlu, Ç.E., Sankur, B., “Performance measures for video object segmentation and tracking”, SPIE Conference Visual Communications and Image Processing 2003, Lugano, Switzerland, 2003. CD Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Emir, U.E., Akgül, C.B., Akın, A., Ertüzün, A., Sankur, B., Harmancı, K., “Wavelet denosing vs. ICA denoising for functional optical imaging”, Proceedings of the 1st International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, 384-387, Capri Adası, İtalya, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Akgül, C.B., Sankur, B., Akın, A., “İşlevsel optik görüntülemede zamansal olay sezimi”, 11. SIU Kurultayı, 11-14, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ekenel, H., K., Sankur, B., “Bağımsız bileşen analizi ile yüz tanımada öznitelik seçimi“,”, 11. SIU Kurultayı, 15-18, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ekenel, H.K., Sankur, B., “Çoklu çözünürlük analizine dayalı yüz tanıma sistemi“,”, 11. SIU Kurultayı, 640-643, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Eroğlu, Ç.E., Sankur, B., Tekalp, M., “Video nesnelerin bölütlenmesi ve izlenmesi için başarım ölçütleri”, 11. SIU Kurultayı, 311-315, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özer, H., Sankur, B., Avcıbaş, İ., “Ses işaretlerinde saklı veri sezimi”, 11. SIU Kurultayı, 513-517, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Topak, E., Sankur, B., Deliç, H., “İmge damgalama için Prometheus birimdik dizilerin kullanımı”, 11. SIU Kurultayı, 517-520, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Demirkır, C., Sankur, B., “Çoklu doğrusal olmayan SVD sınıflandırıcı ile karmaşık sahnelerde yüz tanıma“,11. SIU Kurultayı, 636-639, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Ertüzün, A., Sankur, B., “İşlevsel optik görüntüleme sisteminde işaret modelleri”, 11. SIU Kurultayı, 597-600, İstanbul, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Morgül, A., Temel, T., “Level Restoration For Multi-Valued Logic Circuits”, Third International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 70-73 , Bursa, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Low complexity turbo space-time equalization of dual polarization”, 37th IEEE Asilomar Conference on Signals Systems & Computers, Pacific Grove, CA, USA, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Broadband beamforming for joint interference cancellation and low complexity turbo equalization”, IEEE Globecom 2003, San Francisco, CA, USA, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Koca, M., Levy, B.C., “Low-complexity turbo space-time equalization for MIMO wireless systems”, 3rd International Symposium on Turbo Codes and Related Topics, Brest, France, 2003. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Şeker, S., Apaydın , G., “Effects of electromagnetic fields on human beings and electronic devices”, IKECCO 2004, Bishkek-Kırgızistan, Nisan 2004 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Şeker, S., Apaydın , G., Koutchimov, C., Karacuha, E., “New electrical parameter model of human body parts versus frequencies”, EMC Europe 2004, Eindhoven, Hollanda, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Hacıoğlu, İ., Atalay, E., Anarım, E., “Host based intrusion detection by monitoring windows registry accesses”, Proceedings of IEEE SIU 2004 (12th National Conference on Signal Processing and Applications), 728-731, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Hacıoğlu, İ., Atalay, E., Anarım, E., “Sunucu ve ağ temelli melez saldırı tespit sistemleri”, Proc. of SAVTEK 2004, Savunma Teknolojileri Kongresi, 369-377, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Taşkaldıran M., Dündar, G., “Development of a library for CMOS analog neural networks”, Proceedings of TAINN 2004, 361-368, İzmir, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Onur, E., Ersoy, C., Deliç, H., “Finding sensing coverage and breach paths in surveillance wireless sensor networks”, Proceedings of the 15th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Barcelona, Spain, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kurt, T., Deliç, H., “On symbol collisions in FH-OFDMA”, Proceedings of the 59th IEEE Semiannual Vehicular Technology Conference, Milano, Italy, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Türk, O., Saylı, O., Özsoy, A.S., Arslan, L.M., “Türkçe'de ünlülerin formant frekans incelemesi”, 18. Ulusal Dilbilim Kurultayi 2004, Ankara, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Arısoy, E., Arslan, L.M., “Turkish radiology dictation system”, SPECOM 2004, St. Petersburg, Russia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Savran, A., Arslan, L.M., Akarun, L., “Speech driven MPEG-4 facial animation for Turkish”, SPECOM 2004, St. Petersburg, Russia, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tuncay, Ö., Cılız, K., “Comparative experiments for the adaptive control of a SCARA manipulator”, Proceedings of the IEEE International Conference on Advances in Intelligent Systems, Theory and Appliciations, Luxembourg, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Cılız, K., “Neural network based friction compensation for the adaptive control of robot manipulators”, Proceedings of the IFAC Workshop on Advanced Fuzzy/Neural Control, Oulu, Finland, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Sezer, O.G., Ertüzün, A., Ercil, A., “Bağımsız bileşenler analizi İle otomatik kumaş kalite kontrolu”, 11. SIU Kurultay Kitapçığı, Kuşadası, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Konukoğlu, E., Acar, B., Paik, D., Beaulieu, C.F., Napel S., “Computer aided detection of polyps in virtual colonoscopy using 3d heat diffusion fields”, Proceedings of the 5th International Symposium on Virtual Colonoscopy, Boston, MA, USA, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Avcıbaş, İ., Bayram, S., Memon, N., Sankur, B., Ramkumar, M., “A classifier design for detecting image manipulations”, ICIP’2004: Intern. Conference on Image Processing, Singapore, 2004. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Aras, N., Altınel, İ.K., Oommen, J., “A self-organizing method for map reconstruction”, Proceedings of IEEE-NNSP’2003, Workshop on Neural Networks and Signal Processing, 677-687, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kumbaroğlu, G., “Environmental taxation within a bottom-up framework of energy-economy interactions: the model ENVEES”, Proceedings of the Methodical Workshop on Approaches in the Integration of Energy and Economy Models for the Evaluation of Future Strategies, February 2002, 121-131, University of Stuttgart Institute of Energy Economics and the Rational Use of Energy IER, Bonn, Germany, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Barlas, Y., “System Dynamics and Systems Thinking For Educational Issues”, Nordic Conference on Decision Support, Luebeck, Almanya, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Or, İ., Tayanç D., "An expert judgment based study of accident risk in the istanbul channel", The 3rd International Conference on Oil Spills, Oil Pollution and Remediation, MEDOSC'2003 Bildiriler Kitabı, 65-86, İstanbul, Turkey, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Kaylan, A.R., “Mühendislik eğitiminde kalite ve akreditasyon”, 12. Kalite Kongresi, İstanbul, 2003. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Altınel, İ.K., Öncan, T., “New enhancements of the Esau-Williams heuristic for the capacitated minimum spanning tree problem”, Proceeding of the International Conference on Informatics, Çeşme, 2004. http://www.ikss.org/ici-2004/ici-2004 accepted.htm., Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Saysel, A.K., Barlas, Y., “Model simplification and Validation: Illustration with Indirect structure tests”, Proceedings of the 22nd International System Dynamics Conference, Oxford, İngiltere, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yaşarcan, H., Barlas, Y., “A generalized stock control formulation for stock management problems involving composite delays and secondary stocks”, Proceedings of the 22nd International System Dynamics Conference, Oxford, İngiltere, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kaylan, A.R., “Mühendislik etiği, ulusal saygınlık ve rekabet gücü”, Birinci Ulusal Mühendislik Kongresi ve Mühendislik Dekanları Konseyi 8. Toplantısı, İzmir, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kaylan, A.R., “Veri yönetimi ve altı sigma”, Altı Sigma Deneyim Paylaşım Sempozyumu, İstanbul, 2004. Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Karakoç, C., Köksal, H.O., Özsoy, A.E., “The behavior of reinforced blockwork masonry columns under axial compression”, Fourth International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures -ERES IV Advances in Earthquake Engineering - Earthquake Resistant Engineering Structures IV, G. Latini, C.A. Brebbia (Derleyenler), 371-379, WIT Press, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Otay, E.N., Yenigün, O., “An oil spill in the Bosporus: The Gotia accident,” Proc. of the 3rd Intl Conf on Oil Spills in the Mediterranean and Black Sea Regions, 27-42, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Otay, E.N., Özkan, Ş., “Stochastic prediction of maritime accidents in the Strait of Istanbul,” Proc. of the 3rd Intl Conf on Oil Spills in the Mediterranean and Black Sea Regions, 55-64, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Özturan, T., Baştopçu, M. E., “Effect of curing on durability of fly ash concrete”, Sixth CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete, SP-212, 353-368, Thessaloniki, Greece, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güneyisi, E., Özturan, T., Gesoğlu, M., “Silis dumanı ve uçucu kül katkılı betonların klorür difüzyon katsayılarının belirlenmesi”, 5. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 143-152, TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi, İstanbul, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Güneyisi, E., Özturan, T., Gesoğlu, M., “Farklı çimento tipleri kullanılarak üretilen beton içindeki donatının korozyonunun hızlandırılmış deney ile incelenmesi”, 5. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 237-246, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Gesoğlu, M., Özturan, T., Güneyisi, E., "Uçucu kül hafif agregalı betonlarda kısıtlanmış rötre çatlağı oluşumunun incelenmesi”, 5. Ulusal Beton Kongresi Bildiriler Kitabı, 313-322, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Tezcan, S.S., Gürsoy, M., Kaya, E., Bal, İ.E., “Depremde can kaybını önleme projesi”, Kocaeli’99 Acil Durum Konferansı, 146-153, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Tezcan, S.S., Çolakoğlu, H.K., “Betonarme prefabrike yapılar yönetmeliğimizin zayıflıkları”, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 247-249, Türkiye Deprem Vakfı, İstanbul, 2003. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Bray, J D. Sancio, R.B., Riemer, M., Durgunoğlu, H.T., “Liquefection susceptibility of fine grained soils”, Proceedings 11th ICSD and 3th ICEGE, UC Berkeley, California, U.S.A., 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Durgunoğlu, H.T., Yılmaz, O., Kalafat, M., Karadayılar, T., Eser, M., “An integrated approach for characterization and modeling of soft clays under seismic loading: A case study”, Proceedings 11th ICSD and 3th ICEGE, UC Berkeley, California, U.S.A., 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Durgunoğlu, H.T., Chincinelli, M., İkiz, S., Ermen, C., Harley, T., and Catalbas, F., “Soil Improvement with Jet-Grou Columns: A Case Stedy From the 1999 Kocaeli Earthquake Mitigation”, Proceedings of Fifty International Confernece on Case histroies in Geotechrical Engineering, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yılmaz, D., Durgunoğlu, H.T., “17 Ağustos 1999 Depremde Adapazarı şehri merkezindeki maksimum deprem ivmesinin tahmini”, ZMTM 10. Ulusal Kongresi, İTU, İstanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tezcan, S.S., Erkal, A., “ Earthquake and wind design of hyperbolic paraboloid cooling towers”, 5th International Symposium on Natural- Draught Cooling Towers, 2004 IASS Mimar Sinan University, , İstanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Baykal, G., “Leak retarding liner for underground storage tanks”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Helsinki, Finlandiya, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Gökmen, E., “Road safety auditing: An example application”, Paper presented at Second Gulf Conference On Roads, Abu Dhabi, U.A.E., 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yalçın, C., Sinangil M., “Retrofitting of reinforced concrete columns for improved ductility”, 6th International Advances in Civil Engineering Conference (ACE2004), Istanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yalçın, C., Altay, S., “Probabilistic approach to seismic evaluation of SDOF systems: Highway bridges”, 6th International Advances in Civil Engineering Conference (ACE2004), Istanbul, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Güler, E., Bozkurt, C., “The effect of upward nail inclination to the stability of soil nailed structures”, A.S.C.E., M.K. Yegian, E. Kavazanjian (Derleyenler), 126, 2213-2220, Geotechnical Special Publication, A.B.D. Los Angeles, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Yerlici, V., “Eğitim sisteminde verim”, Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongresi, Özel Oturumları Kitabı, 200-203, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004. İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Selen, B., Avcı, A. K., Önsan, Z. İ., Aksoylu, A. E. “Autothermal reforming of propane over Pt-Ni bimetallic system”, The European Catalysis Forum-EUROPACAT-VI, Innsbruck, Austria, 2003. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Selen, B., Avcı, A. K., Önsan, Z. İ., Aksoylu, A. E., “Production of Hydrogen from Light Hydrocarbons via Indirect Partial Oxidation on Bimetallic Catalysts”, Third Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), Thessaloniki, Greece, 2003. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Avcı, A. K., Trimm, D. L., Aksoylu, A. E., Önsan, Z. İ., “Butane steam reforming over monometallic and bimetallic catalysts”, Third Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), Thessaloniki, Greece, 2003. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Toksoy-Öner E., Kırdar B., Önsan Z.İ., Ülgen K. “A structured model for high –level protein production by recombinant E. Coli cells”, Third Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean (EMCC-3), Thessaloniki, Greece, 2003. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Seçkin, G., İnce, T., Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Yıldırım, R., “Selective low temperature CO oxidation over supported Pt-Ce-Co catalysts in hydrogen-rich streams”, EuropaCat VI, Innsbruck, Avusturya, 2003. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2003
Selen, B., Gürdağ, S., Önsan, Z. İ., Aksoylu, A. E., “The modification and characterization of activated carbon and its use as the support in Pt-Cu CO oxidation catalysts”, accepted for presentation at International Symposium on Carbon for Catalysis (CarboCat 2004), Lausanne, Switzerland, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Özer, N, Kurt, N, Schiffer, C. A., Haliloğlu, T, “Structure based prediction of peptide binding to HIV-1 protease”,7th Annual UNESCO/IUPAC Conference on Macromolecules with special sessions on Polymers in Medicine, Nanotechnology Degradation & Stabilization, University of Stellenbosch, South Africa, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Örücü, E., Karakaya, M., Avcı, A.K., Önsan, Z.İ., “Investigation of ethanol conversion for hydrogen fuel cells using computer simulations”, 13th International Congress on Catalysis, Paris-Fransa, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Seçkin, G., Akın, A.N., Önsan, Z.İ., Yıldırım, R., “Design of Pt/MgO catalysts for low temperature oxidation of CO in hydrogen-rich gas streams” 13th International Congress on Catalysis, Paris-Fransa, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tiveci, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen K.Ö., “The role of calcium dynamics in brain-energy metabolism”, AGORA, Kuşadası-İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Alsan, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen K.Ö., “Modelling of neurotransmitter glutamate via metabolic flux analysis”, AGORA, Kuşadası-İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kaçar, B., Şaylı, Ö., Ülgen K.Ö., Akın, A., “Use of neurovascular coupling model in hyperammonemia”, AGORA, Kuşadası-İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tiveci, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Ca dynamics in brain – energy metabolism”, AGORA, Kuşadası-İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Tiveci, S., Çakır, T., Saybaşılı, H., Akın, A., Ülgen, K.Ö., “Ca dynamics in brain – energy metabolism and alzheimer disease”, FEBS 2004, Warsaw-Poland, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
İnce, T., Akın, A.N., Yıldırım, R., “Design of Pt-Ce-Co/Al2O3 catalysts for low temperature CO oxidation in hydrogen rich streams”, 13th International Congress on Catalysis, Paris-Fransa, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Kibar, M.E., Yıldırım, R., Akın, A.N., “CuO-CoO-CeO kompozit katalizörlerinin deneysel tasarım yöntemiyle hazırlama koşullarının incelenmesi”, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisiliği Kongresi, İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004
Seçkin, G., Akın, A.N., Önsan, Z.İ, Yıldırım, R., “Pt-Ce-Co/MgO üzerinde karbon monoksitin düşük sıcaklık ve hidrojence zengin ortamlarda oksidasyonu”, Altıncı Ulusal Kimya Mühendisiliği Kongresi, İzmir, 2004. Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Bildiri 2004

Sayfalar