Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Erduran, S., Kaya, E., 'Scientific Argumentation and Deliberative Democracy: An Incompatible Mix in School Science?', Theory into Practice, 55, 4, 302-310, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Kartal, G., Babür, N., Erçetin, G., 'Training for Phonological Awareness in an Orthographically Transparent Language in Two Different Modalities', Reading & Writing Quarterly, 32, 6, 550-579, 2016. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2016
Güven-Göl, M., "The Effectiveness of the Lions Quest Program: Skills for Growing on School Climate, Students' Behaviors, Perceptions of School, and Conflict Resolution Skills", European Early Childhood Education Research Journal, 25, 4, 575-594, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2017
Sarıbaş, D., Küçük, Z.D., Ertepınar, H., "Implementation of an Environmental Education Course to Improve Pre-Service Elementary Teachers' Environmental Literacy and Self-Efficacy Beliefs", International Research in Geographical and Environmental Education, 26, 4, 311-326, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2017
Güven, M., İlk İşaret Dili Kitabım, Güven, M. (Ed), Boğaziçi Üniversitesi, 40, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap 2017
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 1–14, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Erken Çocukluk Eğitiminde Alan Tasarımı ve Kullanımı Kültürler Arası Karşılaştırma”, İlköğretim Online 16, 4, 1732–1752, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı Öğrencilerin Davranışları Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürme Becerilerine Etkisi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 3, 1345–1366, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Güven, M., “Play and Flow: Childrens’ Culture and Adults’ Role”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1, 2, 194–208, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2017
Babür, F.N., Kartal, G., Erçetin-Koca, N.G., “Okul Öncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi Hangisi Daha Etkili “, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Casey, T., Chatterjee S., Güven M.,“Unleashing the Power of Play in Situations of Crisis”,20th Triennial International Play Conference (IPA) Conference, Canada, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Doğan, Ö., Yatmaz, Z.B., “Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişliklerinin Yırdanmasına Yönelik Bir Model Oluşturulması”, 5. Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erbil, F., Yatmaz, Z.B., “Children’s Participation in The Pre-School Classroom: An Ethnographic Case Study”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E., “Göç Ülkesinde Çocuk: Okul Öncesinde Dile ve Kültüre Duyarlı Sınıf Toplumu Yaratmak”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Summer Pre-School Intervention Program for Syrian Refugee Children Language Proficiency and Socio-Emotional Gains”, European Early Childhood Education Research Association Annual Meeting, İtalya, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocuklar için Yaz Anaokulları Programı: Pilot Müdahale Çalışması”, 5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Erdemir, E.,“Suriyeli Çocukların Okula Hazırlık Düzeyinin Arttırılması için Bir Uygulama Modeli”, Social Value Matters: Koç University, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi”, Boğaziçi Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi İşbirliği ile Açık Ders, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M.,“Eğitimi Yeniden Hayal Etmek: Neredeyiz Nereye Gitmeyi Hayal Ediyoruz“, Nirun Şahingiray 3. Uluslarası Forumu, İstanbul, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Güven, M., “Oyun Temelli Deneyimlerin Sınıf Ortamı Öğrencilerin Davranışları Okul Algıları ve Çatışma Dönüştürücü Becerilerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Metindoğan-Wise, A.G., Altun T., Ataş B., Çeliker K., “Parental Perceptions of Young Childrens Reactions to Different Types of Violence Exposure”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017 Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Özgünlü, M., Metindoğan-Wise A.G., “Okul Öncesi Eğitimin Kalitesi ve Çocukların Okula Hazırbulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Strekalova-Hughes, E., Kindel, N., Erdemir, E., “Toward a Refugee Critical Race Theory in Education”, International Reconceptualizing Early Childhood Education Conference, 2017. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2017
Christ, T., Wang, X.C., Erdemir, E., “Young Children'S Buddy Reading with Multimodal App Books: Reading Patterns and Characteristics of Readers, Texts, and Contexts“, Early Chıld Development and Care, 188, 8, 1012-1030, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Doğan, Ö., Erdiller-Yatmaz, Z.B. , “The ExamInation of Turkish Early Childhood Education Teachers' Professional Identity“, Early Chıld Development and Care, 188, 10, 1328-1339, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Erdiller-Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Child and Childhood: Preschool Teacher Candidates Reporting“, Journal of Qualıtatıve Research in Education, 6, 3, 284-312, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2018
Göl-Güven, M., “The Relationship of The Type of Preschools with Child Development and Parent Involvement“, International Journal of Early Chıldhood Specıal Education, 10, 1, 49-61, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale ESCI 2018
Göl-Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey“, Early Chıld Development and Care, 188, 5, 557-570, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2018
Erdemir, E., Diri, A., “Gap Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri”, Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi Sunumu, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Akdemir, Z.G., Özel, S., Babür, F.N., “Okuma Güçlüğü Çeken ve Çekmeyen 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Türlerine Dayalı Okuduğunu Anlama Performanslarındaki Farklılıklar”, Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Candan, E., Haznedar Keskin, B., Babür, F.N., “Investigating The Literacy Skills of Good and Poor Spellers In Turkish”, Child Language Symposium, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Bildiri 2018
Christ, T., Wang, C., Erdemir, E., “Young Children s Buddy Reading with Multimodal App Books Reading Patterns and Characteristics of Readers Texts and Contexts”Early Child Development and Care, 188, 8, 1012–1030. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Erdemir, E., Erbil, F., “Çocuk ve Çocukluk Okulöncesi Öğretmen Adayları Anlatıyor” Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6, 3, 284–312. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., et al., “Preschool Teachers Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.,”Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care the Case of Turkey”, Early Child Development and Care, 188, 5, 557–570. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “The Examination of Turkish Early Childhood Education Teachers Professional Identity”, Early Child Development and Care 188, 10, 1329–1339. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Türkiye'deki Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 27–40. 2018. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2018
Güven, M.G., "A Cross-cultural Study on Technology Use in Preschool Classrooms: Early Childhood Teacher's Preferences, Time-use, Impact and Association with Children's Play", Early Child Development and Care, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2019
Rentzou, K., Slutsky, R., Tuul, M., Güven, M., Kragh Muller, G., Fenu Foerch, D., Paz Albo, J., “Preschool Teachers  Conceptualizations and Uses of Play Across Eight Countries”, Early Childhood Education Journal, 47, 1-14, Ocak 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale SSCI 2019
Güven, M., “Ensuring Quality in Early Childhood Education and Care: The Case of Turkey”, Rentzou, K. Slutsky R. (Ed.), Early Childhood Education and Care Quality in Europe and the USA: Issues of Conceptualization, Measurement and Policy, Routledge, 162, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Kitap Bölümü 2019
Güven, M., “Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiyedeki Uygulama Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50: 254–282, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Karslı Çalamak E., Erdemir, E., “Türkiye’e Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Aileleri  Anlatılmayan Karşıt Hikâyeler”, Yaşadıkça Eğitim, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Rentzou, K., Güven, M., Koumarianou, A., Çabi, N., “Exploring Types and Predictors of Paternal Involvement from Greek Greek Cypriot and Turkish Fathers and Mothers Perspectives Cross National Differences and Similarities ”, Global Education Review, 6, 5-25, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz Z.B., Erdemir E. v Erbil F., “Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bakış Açısından Neden Öğretmenliği Seçtiler ve Nasıl Bir Çocuk Çocukluk Algıları Var?”, Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, 12, 316-341, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Yatmaz, Z.B., Doğan, Ö., “Burnout of Early Childhood Education Teachersin Turkey,” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 7, 27-40, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale 2019
Erdemir, E., “Suriyeli ve Türk Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Programı ve Etkileri  Bir Erken Müdahale Modeli”, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Çocuğun Öznel İyi Olma Hali  Okul”, VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Karan, Ş., Erdemir, E., “Subjective Well being of Syrian and Turkish Children in Primary Schools  Home and Environment Conditions”, EECERA, Selanik, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erbil, F., Özgünlü, M. Güven, M., “Sosyal ve Duygusal Öğrenme  SDÖ  Becerilerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki  OÖEP  Yeri”, 6th International Early Childhood Education Congress, Kars, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Yatmaz, Z. B., “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, Eğitimde Gelecek Konferansı, İstanbul, 2019. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Konferans Bildirisi 2019
Erdemir, E., "Vocabulary Development Through Peer Interactions in Early Childhood: A Case Study of an Emergent Bilingual Child in Preschool", International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 2020. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI, A&HCI 2020
Erdemir, E., "Transactional Relations and Reciprocity Between Refugee Mothers and Their Children: Changes in Child, Parenting, and Concept of Child", European Early Childhood Education Research Journal, 2020. Temel Eğitim Eğitim Fakültesi Makale, Erken Erişim SSCI 2020
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Tourism Review, 63, 2, 38-46, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
İnelmen. K., “’Katılım ataleti’ ile başa çıkmak: Liderlik ve güvenilirlik sorunu”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Sonuçlar ve uygulama önerileri”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 199-216, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kabasakal, H., İşeri-Say, A., İnelmen, K., “Türkiye’de afet yönetiminin yapısı”, Afet ve İnsan: 1999 Marmara Depreminin Yansımaları, G. Fişek, H. Kabasakal (Derleyenler), 142-160, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Alvarez, M.D., Korzay, M., “Influence of politics and media in the perceptions of Turkey as a tourism destination: Views of the Spanish people”, Advances in Tourism Marketing 2007 Conference Proceedings, L. Andreu, J. Gnoth, M. Kozak (Derleyenler), Valencia, İspanya, 2007. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Salman-Öztürk, D., Yıldız, H.E., Himmetoğlu, B., “Tourism education’s responsiveness to customer based diversity: An exploratory research to define essential competencies to perform effectively in a diverse environment”, Critical Issues In Leisure and Tourism Education – Current Trends and Developments in Pedagogy and Research, E. Wickens, T. Hose, B. Humberstone, 207-221, Oxford University Press, UK, Buckinghamshire , 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Gümüşoğlu, Ş., Pirnar, I., Akan, P. (Derleyenler), Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2007
Akan, P., “Uygulama açısından iş etiği kuralları ve evrensel turizm etiği ilkeleri”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 7-20, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Alvarez, Maria D., “Destinasyon kalitesi”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, İ. Pirnar, P. Akan, A. Akbaba (Derleyenler), 280-296, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2007
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Bilginin farklı kültürlere göre varış noktasının konumlandırmasındaki rolü”, Anatolia: Turizm Araştırmaların Dergisi, 18, 2, 1-9, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Haliçte kültürel bir gezi: Fener içinde İstanbul Kültür – İstanbul Turizm”, 267-278, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Lonely Planet’tan şehir manzaraları: Kent rehberinde İstanbul’un temsili”, İstanbul, 59, 122-125, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Yarcan, Ş., “Profesyonel turist rehberliğinde mesleki etik üzerine kavramsal bir değerlendirme”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 1, 33-44, 2007. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
İşeri-Say, A., İnelmen, K., Kabasakal, H., “Örgütlü katılım ve afet yönetimi etkileşimi”, Öneri Dergisi, 6, 23, 9-18, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., "Satisfaction and dissatisfaction of Japanese tourists in Turkey", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 16, 2, 176-193, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Korzay, M., Alvarez, M.D., “Japanese tourists and Turkish host-community interaction: Relationship to the tourists’ Satisfaction with the visit”, International Tourism Conference: Perspectives in Tourism Marketing, M. Kozak, L. Andreu (Derleyenler), 47-50, Muğla Üniversitesi, Universidad de Valencia, Muğla, 2005. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2005
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Evoluation of corporate governence and potential contribution of developing countries, Global Perspectives on Corporate Governance and CSR, G. Aras, D. Crowther (Derleyenler), Chapter 6, 163-186, Surrey, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Ertuna, B., Tükel, A., “Public disclosure levels of ISE companies: Ownership and corporate governance effects”, The ISE Review, 10, 40, 1-35, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Ertuna, B., Tükel, A., “Şirketlerin kamuyu aydınlatma düzeyleri: Ortaklık yapısı ve kurumsal yönetimin etkileri”, IMKB Dergisi, 11, 40, 1-37, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Effect of controllable and non-controllable sources of information on the image of Turkey”, Maketing Innovations for Sustainable Destinations, A. Fyall, M. Kozak, L. Andreu, J. Gnoth, S.S. Lebe (Derleyenler), 179-188, Goodfellow Publishing, Oxford, İngiltere, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Imagen país e imagen destino turístico: efecto de las fuentes de información controlables e incontrolables en la imagen de Turquía”, Libro de Ponencias del 20. Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing, AEMARK, Gran Canaria İspanya, 2008. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “Culture, tourism and business in İstanbul: The case of a world city”, 4th International Scientific Conference: Planning from the Future, Learning from the Past, University of the Aegean, Rhodes, Yunanistan, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Yarcan, Ş., Alvarez, M.D., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, 6th Bi-Annual Symposium of Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure, International Academy of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vienna, Austria, 2009. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
İnelmen, K., Uygur, D., Zeytinoğlu, I.U., “Gitmek mi, kalmak mı? Beş yıldızlı otel işgörenlerinin örgütte kalma niyetini etkileyen faktörler”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Ünalan, D., “Environmental impacts of a tourism development plan in Belek”, AESOP 2009, Liverpool, UK, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Alwarez, M., İnelmen, K., Yarcan, Ş., “Do perceptions change? A comparative study”, Anatolia: An International Journal of Tourism Research, 20, 2, 410-418, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Korzay, M., “The relationship between historical and cultural knowledge and the perceptions of Turkey as a tourism destination”, Cultural and Event Tourism: Issues and Debates, 124-138, New Bucks University ve Akdeniz Üniversitesi, Alanya, 2008. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
İnelmen, K., “Coping with disaster related risks and their impacts on tourism”, Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, K. İnelmen (Derleyen), 73-81, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., Destination Risk Management: A Multidisciplinary Outlook, Boğaziçi University Printhouse, İstanbul, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2004
İnelmen, K., İşeri-Say, A., Kabasakal, H., “Participation lethargy in disaster preparedness organizations within the framework of a Turkish CBO”, International Journal of Sociology and Social Policy, 24, 130-158, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Alvarez,M.D., Korzay, M., “The image of the host community and its relationship to satisfaction and post-purchase behavior: Implications for tourism education”, Proceedings of the Role of Education in Quality Destination Management Conference, World Tourism Organization, 97, Madrid, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2003
Akan, P., “Total quality management approach for excellence in tourism education”, Proceedings of the WTO Conference in Beijing, 2004. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
İnelmen, K., “Nature of trust creation and expansion”, Values in an Era of Transformation, M. Stasiak (Derleyen), 141-184, Academy of Humanities and Economics Publishing House, Lodz, 2003. Turizm İşletmeciliği Eğitim Fakültesi Makale 2003
Tektaş, A., Alakavuk, E., “Allocation model: A tool to develop effective media plans for Turkey”, International Journal of Advertising, 22, 3, 333-348, 2003. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
De Jong, M., Ünalan, D., “Structuring and evaluating the garbage can model of policy transfer”, Evaluation for Sustainability and Participation in Planning, A. Hull (Derleyen), Routledge, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Ertuna, Ö., Ertuna, B., “Dynamics of the interaction between corporate social responsibility and globalization”, Gower Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, G. Aras, D. Crowther, (Derleyenler), Gower Publishing Limited, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
İnelmen, K., “Role of trust in mediating the effects of commitment and satisfaction on employee performance”, Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 23, 1-2, 55-73, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Europeanisation, strategic environmental assessment and the impacts on environmental governance”, European Environment, 19, 19, 32-43, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Ünalan, D., Cowell, R., “Adoption of the EU SEA directive in Turkey”, Environmental Impact Assessment Review, 29, 243-251, 2009. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Alvarez, M.D., Yarcan, Ş., “İstanbul as a world city: A cultural perspective”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 266-276, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Marketing of Turkey as a tourism destination”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21, 1, 123-138, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., “Creative cities and cultural spaces: New perspectives for city tourism”, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 171-175, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Campo Martínez, S., Alvarez, M.D., “Country versus destination image in a developing country”, Journal of Travel and Tourism Marketing, 27, 7, 748-764, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Kuzgun, E., Göksel, T., Özalp, D., Sömer, B., Alvarez, M.D., “Perceptions of local people regarding İstanbul as a European capital of culture”, PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 27-37, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Salman, D., “Rethinking of cities, culture and tourism within a creative perspective”, PASOS-Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, 3, 1-5, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Salman, D., Uygur, D., “Creative tourism and emotional labor: An investigatory model of possible interactions”, Internatonal Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 4, 3, 186-197, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Alvarez, M.D., Akış Roney, S., “Environmental sensitivity of Turkish tourism students”, Sustainable Tourism: Issues, Debates and Challenges, 2010 , Girit, Yunanistan, 2010. CD Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
İnelmen, K., Zeytinoğlu, I.U., “The relationship of career commitment to satisfaction, support and stress”, ISSWOV 2010, Competing Values in an Uncertain Environment: Managing the Paradox, 1, 289- 296, Estoril, Portugal, 2010. Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010

Sayfalar