Yayınlar

Yayın Adı Bölümazalan sırada Birim Yayın Türü İndeksi Tarihi
Onay, C., Helvacıoglu A.D., “Internet Banking in the EU Harmonization Process: The Case of Turkey, Proceedings of 7th Global Conference on Business & Economics, Rome, Italy, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2007
Alakavuk, E.D., “Hizmet kalitesi değerlendirme ölçeği: SERVQUAL”, Hizmet Kalitesi: Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Ş. Gümüşoğlu, I. Pirnar, P. Akan (Derleyenler), 330-342, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2007
Başoğlu, A.N., Daim, T., Kerimoğlu, O., “Organizational adoption of enterprise resource planning systems: A conceptual framework”, Journal of High Technology Management Research, 18, 1, 73-97, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Korkmaz, T., Albayrak, A.S., Karataş, A., “Hisse senetleri İMKB’de işlem gören KOBİ’lerin sermaye yapısının incelenmesi: 1997–2004 dönemi”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 22, 253, 79-96, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., “Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’nin Maastricht Kriterlerine göre performansı”, Avrupa Araştırmaları Dergisi, 15, 1, 83-116, 2006. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Potential insolvency, prudential regulation and supervision in emerging market banking systems: The case of Turkey”, International Journal of Liability and Scientific Enquiry, 1, 1-2, 164-174, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Özkan-Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of bank failures in the emerging markets: An ANN approach”, Journal of Risk Finance, 8, 5, 465-480, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Sakarya, S., “Sanat sponsorluğu ve işletme özellikleri: Hangi işletmeler sponsorluk harcaması yapıyor”, İşletme İktisat ve Finans Dergisi, 22, 260, 5-25, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Selekler-Göksen, N., “Makrokurumsal bakis açısı: Bir değerlendirme”, Örgüt Kuramları,  S. Sargut, S. Özen (Derleyenler), İmge Kitabevi, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2007
Selekler-Gökşen, N., Uysal-Tezölmez, H., “Control and performance in international joint ventures in Turkey”, European Management Journal, 25, 5, 384-394, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2007
Karataş, A., Performance of Direct Foreign Investments in Turkey, Capital Markets Board of Publication, 2005. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2005
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Günay, G., “Asset and liability management in financial crises” Journal of Risk Finance, 6, 2, 135-149, 2005. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2005
Ata, Z., Toker, A., “A framework to assess the impact of CRM on organizational performance in a business-to-business setting”, Proceedings of 3rd International Conference on Business Market Management, St.Gallen, Switzerland, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Ata, Z., Toker, A., “The effect of customer relationship management adoption on organizational performance in business-to-business markets”, Proceedings of 9th International Conference on Relationship Marketing, Berlin, Germany, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Impact of board characteristics on internationalization of business group affiliates”, Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 22, 1-2, 53-71, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Countervailing institutional works: Corporate governance in Turkish Family Business Groups”, Journal of Management and Governance, 13, 3, 193-213, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Countervailing institutional forces: Corporate governance in emerging economies”, EIASM (European Institute in Advanced Studies in Management) Family Business Workshop, Naples, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Impact of board effectiveness on internationalization of business group affiliates EIASM (European Institute in Advanced Studies in Management)”, 5th Workshop on Corporate Governance, Brussels, Belgium, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Selekler-Gökşen, N., Yıldırım-Öktem, Ö., “Yönetim kurulu özelliklerinin uluslararasılaşma performansı üzerindeki etkisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Eskişehir, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Tektaş, A., Özkan-Günay, E.N., Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “ICT capability and innovation utilization in the Turkish SMEs: The case of machinery industry”, 10th IBIMA Conference on Innovation and Knowledge Management in Business Globalization, 5, 34-41, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Özkan-Günay, E.N., “Potential insolvency, prudential supervision and regulation in emerging banking systems: The case of Turkey”, The World Bank and IMF Annual Meeting, İstanbul, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Özkan-Günay, E.N., “Turkey’s energy vulnerability in electricity market”, The 2009 International Energy Workshop by International Center for Climate Governance and the Euro-Mediterranean Center on climate Change, San Georgia Maggiore, İtalya, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Hortaçsu, A., Tektaş, A., “Modeling the country selection decision in retail internationalization”, International Journal of Business, Economics, Finance and Management Sciences, 1, 2, 102-109, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Karataş, A., “AB’de çevre odaklı devlet yardımları rejimi”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler, Y. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), 247-264, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Arıkan, E. “AB’de çevre odaklı kurumsal sosyal sorumluluk: Paydaşlar üzerindeki ekonomik etkiler”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler, Y. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), 203-222, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “AB uyum sürecinde turizm: Mevzuat uyumu ve rekabet stratejileri”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 558-578, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Bulu, M., “Kültür turizmi”, Sürdürebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, M. Bulu, İ.H. Eraslan (Derleyenler), 124-150, URAK Yayınları, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Eraslan, İ.H., Bakan, İ., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün uluslararası rekabetçilik düzeyinin analizi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7,13, 265-300, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The effects of European cross-border collective management of online music services on a candidate state: the case of Turkey”, International Journal of Intercultural Information Management (IJIIM), 1, 4, 344-358, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2009
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., Tektaş, A., “The impact of local decision-making in regional development schemes on the achievement of efficiency in EU funds”, Proceedings WCSET World Congress on Science, Engineering and Technology, 648-656, Venice, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Karataş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The microcredit strategies for SMEs in Turkey in the EU harmonization process”, 8th Global Conference on Business & Economics, Florence, Italy, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Özsöz, E., Onay, C., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The impact of internet-banking on bank profitability - The case of Turkey”, Proceedings of 2nd Oxford Business and Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, UK, 2008 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Culture cluster strategies for non-metropolitan areas: The grand narrative of the local, refounded”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Alakavuk, E.D., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “The Role of UNESCO world heritage list on cultural branding: Divrigi & Troy – Two case studies from Turkey”, Culture Meets Economy Conference, EURAC Research Bolzano, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Karataş, A., Eraslan, İ.H., Bakan, İ., “Uluslararası rekabetçilikte Elmas Modeli yaklaşımı: Türk makine ve techizat sektöründe bir uygulama", Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, S. Bekmez (Derleyen), 155-179, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Karataş, A., Atabarut, T., “AB çevre fonları”, Çevre Finansmanı: Muhasebe ve Finansman için Yeni Trendler; Finansal Piyasalara, Sigorta Sektörüne, Yatırımlara, Muhasebe ve Finansal Raporlama Üzerine Etkisi, Y.. Ayrıçay, A. Karataş (Derleyenler), Gazi Kitabevi, Ankara, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2008
Yamak, S., Öktem, Ö., “Facets of CEO power in family firms”, EURAM (European Academy of Management), Ljubljana, Slovenia, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Yamak, S., Öktem, Ö., “Aile şirketlerinde genel müdürün konumu”, Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2008
Aytekin, A., Tektaş A., “Global supplier selection: An integrated approach”, 24th European Congference on Operational Research, Bonn, Germany, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Özkan-Günay, E.N., “Foraign direct investment as a development strategy: Innovation capability and technology diffusion in comperative emerging economies”, The Eastern Economic Association 35th Annual Meetings, New York ABD, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2009
Bardakçı, M., Helvacıoğlu, A.D., “Avrupa güvenliği’nde Türkiye’nin rolü”, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Hortaçsu, A., “Legal and ethical side of the Turkish Banking Crisis: Is there a Gap?”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Özkan, M., “Prediction of Bank failures during pre-crisis priod: An ANN approach”, 79th Annual Conference of the Western Economic Association International, Vancouver, Canada, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Günay, E.N., Sümer, H., Pernsteiner, H., “Birleşmelerin finansal performans açısından değerlendirilmesi: türk bankacılık sektörü örneği”, Şirketlerde Birleşme, 663-685, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Helvacıoğlu, A.D., “AB çerçevesinde bilişim hukukuna yaklaşım”, II. Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Helvacıoğlu, A.D., Atamer, Y.M., “Avrupa Konseyi siber suç sözleşmesi- temel hükümlerin incelenmesi", İnternet ve Hukuk, 277-300, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2004
Hortaçsu, A., Günay, E.N., “Ethical issues and attitudes in the Turkish Banking Sector”, Social Economics: A Paradigm for a Global Society, Wilfred Dalfsma, Rotterdam, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Degree of inward internationalization and corporate financial performance: Evidence from an emerging market”, 13th Annual World Business Congress of the IMDA, Maastricht, The Netherlands, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Karataş, A., Birgili, E., “Multinationality and financial performance”, Marmara Üniversitesi Geleneksel Finans Sempozyumu, İstanbul, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Tektaş A., Hortaçsu, A., “A Decision tool for store location: A critical retail mix element”, 2nd International Conference on Business, Economics, Management and Marketing, Atina, Yunanistan, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2004
Tektaş, A., Karataş, A., “Yapay sinir ağları ve finans alanına uygulanması: Hisse senedi fiyat tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 3-4, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Tektaş, A., Hortaçsu, A., “Karar vermede etkinliği artıran bir yöntem: Analitik hiyerarşi süreci ve mağaza seçimine uygulanması”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 18, 209ek, 52-61, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Tektaş, A., Karataş, A., “Yapay sinir ağları ve finans alanına uygulanması: Hisse senedi fiyat tahminlemesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 3-4, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Ulus, T., Uysal, M., “Heuristic approach to dynamic data allocation in distributed database systems”, Pakistan Journal of Information and Technology, 2, 3, 213-230, 2003. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2003
Özkan-Günay, E.N., “The impact of deregulation on market structure and performance in the Turkish Banking Industry, Yapı Kredi Economic Review, 111-144, 2004. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2004
Alakavuk, E.D., Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “The role of UNESCO world heritage list on cultural branding”, Culture and Creativity as Location Factors Metropolitan Areas, Pechlaner H., Abfalter D., Lange S., (Derleyenler), Innsbruck University Press, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., “Culture cluster strategies for non-metropolitan areas: The grand narrative of the local”, Culture and Creativity as Location Factors Metropolitan Areas, Pechlaner H., Abfalter D., Lange S., (Derleyenler), Innsbruck University Press, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2009
Kuyucu-Helvacıoğlu, A.D., Tektaş, A., “Bölgesel kalkınma ajansları: Etkin fon kullanımı ve çok düzeyli yönetişime geçiş”, Türkiye’nin Kalkınmasında Yeni Bir Kurum: Kalkınma Ajansları, Akgül B., Uzay N. (Derleyenler), Ekin Yayınevi, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Tektaş, A., Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Comparative performance assessment in EU pre-accession funds”, New Advanced Technologies, Lazinica A. (Derleyen), INTECH, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü 2010
Tektaş, A., Özdemir-Tosun, E., “Performance benchmarking in Turkish food and beverage industry”, Communications of the IBIMA, 10, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Tektaş, A., Özdemir-Tosun, E., “Yiyecek içecek endüstrisinde uluslararası performans kıyaslaması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15, 1, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Yıldırım-Öktem, Ö., “Generational differences in involvement of family members in governance and management of Turkish family business groups and background characteristics of family members”, Boğaziçi Journal , 24 , 1-2, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Işık, M., Zenginobuz, Ü., “On the stability of network structures with public goods”, Economics Bulletin, 30 , 3, 2425-2436, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2010
Ceylan, D., Özkan-Günay E.N., “Policies to improve energy efficiency: Cross-country comparison in Europe”, EcoMod2010- International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Göncü, H.A., Özkan-Günay, E.N., “Potential energy sources in electricity generation: The case of Turkey” , International Conference on Economic Modelling 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Helvacıoğlu-Kuyucu A.D., “The playgroud of cloud computing in Turkey”, World Conference on Information Technology 2010 , Procedia-Computer Science Journal , 1 , 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Irak, A., Ata, Z., “Determinants and distribution of power in buyer-supplier relationships”, IBIMA Conference 2010, 1, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Onay, C., Ünal, G., “Cointegration and extreme value analyses of Bovespa and İstanbul stock”, 6th International Conference on Business, Management and Economics ICBME’10, İzmir, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Özkan-Günay, E.N., “International technology spillovers on domestic innovation capability in emerging markets: Evidence from BRICT countries”, 14th IBIMA Conference -International Business Information Management Association, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Eckman, M., “Customer receptiveness in international market selection for retail expansion: A cross cultural study” , 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science 2010, Book of Abstracts: 17th International Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, 201, İstanbul, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Sakarya, S., Yıldırım-Öktem, Ö., Bodur, M., Selekler-Gökşen, N., “Social and business enterprise collaboration:The potential of social alliances in catalyzing societal transformation in”, The Third Subsistence Marketplaces Conference:From Impactful Research to Sustainable Innovations for Subsistence Marketplaces 2010, Chicago, USA, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Özkan-Günay, E.N., Is inward FDI enhancing or crowding-out domestic ınnovation capability in emerging markets: Evidence from BRICT countries”, Journal of Financial Studies & Research, 1, 1-15, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Ünal, G., Önay, C., “Bivariate extreme analysis of Bovespa and İstanbul stock exchanges”, Proceedings of 47th Euro Working Group Financial Modelling, 1, 163-174, Prague, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2010
Dimitriyadis, I., Tektaş, A., “A note on the behavior of the insureds in auto insurance systems in Turkey”, European Journal of Operational Research, 106, 1, 39-44, 1998. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SCI-E, SSCI 1998
Ekin, M.G.S., Tezölmez, S.H., “Business ethics in Turkey: An empirical ınvestigation with special emphasis on gender”, Journal of Business Ethics, 18, 1, 17-34, 1999. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 1999
Özkan-Günay, E.N., Tektaş, A., “Efficiency analysis of the Turkish banking sector in precrisis and crisis period: A DEA approach”, Contemporary Economic Policy, 24, 3, 418-431, 2006. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu SSCI, CPCI-SSH 2006
Sakarya, S., Eckman, M., Hyllegard, K.H., “Market selection for international expansion assessing opportunities in emerging markets”, International Marketing Review, 24, 2, 208-238, 2007. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İnceleme SSCI 2007
Üsdiken, B., Öktem, Ö.Y., “Changes in the institutional environment and "Non-Executive" and "Independent" directors on the boards of firms affiliated to large family business groups”, Amme İdaresi Dergisi, 41, 1, 43-72, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2008
Tektaş, A., Günay, E.N., Karataş, A., Kuyucu, A.D.H., “ICT capability and innovation utilization in Turkish SMEs: The case of machinery industry”, Innovation and Knowledge Management in Business Globalization: Theory & Practice, 1-2, 796-803, 2008. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri CPCI-S, CPCI-SSH 2008
Tektaş, A., Tosun, E.O., “Competing through supply chain performance in Turkish food and beverage industry”, Knowledge Management and Innovation in Advancing Economies Analyses & Solutions, 1-3, 1822-1834, 2009. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri CPCI-SSH 2009
Yıldırım-Öktem, Ö., Üsdiken, B., “Contingencies versus external pressure: Professionalization in boards of firms affiliated to family business groups in late industrializing countries”, British Journal of Management, 21, 1, 115-130, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2010
Tektaş, A., Kuyucu, A.D.H., “Policy and efficiency of eu pre-accession funds in Turkey as instruments of multi level governance”, Lex Localis Journal of Local Self Government, 8, 2, 161-183, 2010. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2010
Özkan-Günay, E.N., Fedai, H., "Effects of climate change on agricultural trade capability in the European food market", Journal of EU Research in Business, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., Göncü, H.A., “Determining optimum electricity generation technology under the reference and the 450 scenario in an emerging economy: The case of Turkey”, İktisat İşletme ve Finans, 26, 301, 9-34, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2011
Sakarya, S., Saillard, E.K., Puebla, C.A.C. (Derleyenler)​​​​​, Qualitative Computing: Diverse Worlds & Research Practices​​​​​, Ankara University Press​​​​​, Ankara, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap 2011
Helvacıoğlu-Kuyucu, A.D., “Exploring policy-formulation for SMEs in cloud computing: The Case of Turkey”, IBIMA Business Review​, 2011.​ ​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., “Is inward FDI enhancing or crowding-out domestic innovation capability in emerging markets: Evidence from BRICT countries”, Journal of Financial Studies & Research​, 1​, 10.5171​, 1-13​, 2011.​ ​ ​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., Fedai, H., “The effect of climate change on agricultural trade capability in the European food market”, Journal of EU Research in Business​, 2011​, ID 949944​​, 2011.​ ​ ​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., Feda,i H., “Climate change and agricultural trade in the European food market: The case of Turkey and its major rivals”, Journal of EU Research in Business​, 2011​​​, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., Hortaçsu, A., “Bank Managers’ perception of proper ethical and legal conduct in emerging markets during the post-crisis period: Evidence from the Turkish banking sector”, Journal of BRSA Banking and Financial Markets​, 5​, 2​, 1-39​, 2011.​ ​ ​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Özkan-Günay, E.N., Can. B., “A potential customs union between Turkey, Central Asia and South Korea”, Maliye Finans Dergisi​, 25​, 93​, 9-58​, 2011.​ ​ ​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Tektaş, A., Aytekin, A., “Supplier selection in the international environment: A comparative case of a Turkish and an Australian company”, IBIMA Business Review, V2011​, ID 598845​​, 2011.​ ​ ​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale 2011
Yıldırım-Öktem, Ö., Selekler-Gökşen, N.​​​​​, “Şirket gruplarında kurumsal yönetim üzerine bir yazın taraması”​​​​​, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı​​​​​, 1​​​​​, 212-216​​​​​, Çanakkale, 2011.​​​​ ​​ Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri 2011
Kuyucu, A.D.H., “The playground of cloud computing in Turkey”, World Conference on Information Technology (WCIT-2010), 3, 2011. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bildiri CPCI-S 2011
Özkan-Günay, E.N., “Determinants of FDI inflows and policy implications: A comparative study for the enlarged EU and candidate countries”, Emerging Markets Finance and Trade, 47, 71-85, 2011 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2011
Ünal, G., “Value-at-risk forecasts a comparison analysis of extreme-value versus classical approaches”, Journal of Risk Model Validation, 5, 3, 59-76, 2011 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2011
Özkan-Günay, E.N., Göncü, H.A., “Determining optimum electricity generation technology under the reference and the 450 scenario in an emerging economy the case of Turkey”, İktisat İşletme ve Finans, 26, 301, 9-34, 2011 Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale SSCI 2011
Özkan-Günay, E.N., Memişoğlu, O., “Bilgi-tabanlı ekonomi ve büyüme etkileşimi: BRICST ülkeleri deneyimi”, Editör(ler) Aysan, A. F., Dumludağ, D., Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, İmge Kitabevi Yayınları, 2013. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kitap Bölümü NULL 2013
Çoşkun, A., Ünal, G., “Higher education in Turkey:Trends towards self-steering public universities”, Yükseköğretim Dergisi, 3, 1, 40-47, 2013. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale NULL 2013
Kıratlı, O.S., “Democratic deficit critiques and the non-role of epistemic communities in the european union”, International Journal of Humanities and Social Science, 3, 12, 2013. Uluslararası Ticaret Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Makale NULL 2013

Sayfalar