Baykal, A., “Öğretmenlik nasıl öğrenilir?“, Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, M. Özbay (Hazırlayan), 259-280, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: