Bekman, S., “From research project to nationwide programme: The mother-child education programme of Turkey”, Edi Cross-cultural Perspectives in Human, T. S. Saraswathi (Derleyen), 287-325, Sage Publications Ltd., India, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: