Boya Molekülleri Vasıtasıyla Nano-Yapıların FLIM Tekniği ile Görüntülenmesi ve Spontane Işıma Yarı-Ömürlerinin Ölçülmesi

Kodu: 
08HB301
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı